Utelukker ikke fylkeskommunal støtte til Rock City

– Må en evaluering til

– Vi må innse at det nasjonale mandatet er skrinlagt, og Namsos kommune bør nå sette seg ned og se på det kulturelle mulighetsbildet som ligger i Namsos, mener fylkesråd for kultur, May-Britt Lagesen. Å «Sette strek over Rock City og gå videre» er en dårlig løsning, ifølge namsosordføreren.

Redusert: Driftsstøtten fra fylket til Rock City vil mest sannsynlig opphøre når selskapet mister statsstøtten, men fylkesråden for kultur er åpen for støtte i enkeltprosjekter. 

arkiv

NAMSOS: – Vi i fylkeskommunen er opptatte av alle gode utviklingsprosjekt og det vi mener er viktig nå er at kommunen tar en skikkelig gjennomgang av Rock City og at de ser på mulighetsbildet. Og om de etter en gjennomgang har klart hva de vil utvikle i framtida, så er absolutt fylket en samtalepartner, sier fylkesråden.

Tidligere i uka ble det klart at verken KrF eller Venstre finner rom for Rock City i sine alternative statsbudsjett. Det betyr at det er svært liten mulighet for å få stortingsflertall for å opprettholde støtten fra staten.

Les også:

Ikke prioritert i KrFs budsjett

Rock City kom ikke med på KrFs prioriteringsliste over hva partiet ønsker å satse på innenfor kulturfeltet i 2016.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har fulgt staten tidligere når det kommer til støtte av Rock City, og nå råder Lagesen Namsos kommune å nullstille seg og innse at det nasjonale mandatet er skrinlagt.

Konkret bidrag

– Hva skal konkret til for at dere i fylket skal bidra med støtte til Rock City?

– Nå er det umulig for meg å gå inn i enkeltprosjekter, men kommunen bør sette seg ned, ta en grundig gjennomgang av prosjektet og se på det mulighetsbildet som faktisk ligger i Namsos.

Daglig leder i Rock City, Bård Jørgen Iversen, har tidligere uttalt til NA at han mener det vil være et dyrt og dårlig valg å gi opp selv om Stortinget kutter støtten til Rock City.

Les også:

Hevder Rock City leverer på den nye bestillinga

– Feil å legge ned nå

Bård Jørgen Iversen mener det vil være et dyrt og dårlig valg å gi opp selv om Stortinget kutter støtten til Rock City.

– Vi gjennomfører det vi har satt oss som mål for 2015, ut over det må vi se hva som skjer, sier Iversen.

Selskapet vil gå med et underskudd i 2015, men levere et resultat bedre enn budsjettert.

– I tillegg er likviditeten i selskapet god, slik at vi er på riktig veg, sier den daglige lederen.

Enkeltprosjekter

Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad sier det er gledelig at fylkesråden vil se om det er noe som fylket kan være med å støtte.

– Vi har tatt initiativ til et arbeidsmøte med fylket allerede og vi må ta en gjennomgang av porteføljen til Rock City for å se hva som kan ha regional interesse og hva som fylket kan være interesserte i å støtte. Jeg har snakket med Lagesen, og det er nok ganske klart at driftsstøtten fra fylket ikke vil fortsette, men at de vil se på enkeltprosjekter i Rock City-porteføljen som de kanskje kan være med å støtte, sier Holstad.

Samtidig ønsker ordføreren å gjøre folk oppmerksomme på at det ikke bare er å «sette strek over Rock City og gå videre», slik flere tar til orde for.

– Grunnen til at vi forsøkte til siste slutt å få statsstøtte var at det å legge ned Rock City vil føre til en ekstra utgift for kommunen i 15 år framover. Det er ikke snakk om utgifter som vil velte kommuneøkonomien, men like fullt økte utgifter. Derfor må vi se på hvordan vi kan gjøre disse utgiftene lavest mulig, sier Holstad.