Bedre laksefiske i år

Bedre laksefiske, men fortsatt svake tall.

LAKSEFISKE: Etter en treg sesongstart har mange lakseelver gitt hyggelige opplevelser i sommer og høst. Foto: Tor Ivar Viken 

arkiv

NAMSOS: Etter en treg sesongstart har mange lakseelver gitt hyggelige opplevelser i sommer og høst: Etter å ha telt om lag halvparten av årets laksefangst, konkluderer Norske lakseelver med at årets sesong blir elleve prosent bedre enn snittet for de siste ti åra.

– I et utvalg av 43 elver, som til sammen representerer halvparten av den totale norske elvefangsten, vil totalfangsten i år bli tett oppunder 132.000 laks. I fjor var vi ganske så nære det endelige tallet, så vi regner med at det vil ligge i denne størrelsesorden, sier fagansvarlig Erik Sterud til Norske Lakseelvers nettsider.

Det er den sterke generasjonen som gikk ut av elvene som smolt i 2013 som sikrer resultatet: I fjor kom deler av denne generasjonen tilbake som smålaks, og i år har mange elver meldt godt med mellomlaks i 5-6-kilosklassen. Det kan tyde på et bra storlaksår til neste år, da siste andel av denne årgangen kommer tilbake som voksen gytelaks. Endelig fangststatistikk publiseres av Statistisk sentralbyrå i slutten av januar.

Berga av lite lus

Havforskningsinstituttets overvåking viste at det var lite lakselus i fjordene under smoltutvandringa i 2013. Oppdrettsindustrien lyktes med avlusninga, og flere lakseunger overlevde den første kritiske perioden i sjøvann.

– Laksen fra denne årgangen har også vært i godt hold, og har åpenbart funnet nok mat i havet. Vær og vannføring er avgjørende for fisket i mange elver. Bak gode fangster skjuler det seg svært gode fiskeforhold, ikke bare en større mengde fisk enn i mindre gode sesonger. Vi er likevel ikke redde for at beskatninga har vært for hard i år: Det er strenge kvoter, og fisk som ikke omfattes av fangstkvotene, må settes uskadd tilbake. Av årets totalfangst vil så mye som 25.000 laks ha blitt gjenutsatt, sier Sterud.

Stor variasjon

Norske Lakseelver har lagt vekt på å få med de største og viktigste laksevassdragene, i tillegg til geografisk spredning. Alle fangstallene er hentet fra elvenes fangstoversikt eller sendt som personlige meddelelser. Som alltid er det variasjoner: Årets fangst varierer fra å være 100 prosent bedre enn snittet for Lærdalselva til å være 36 prosent svakere for Otra.

– Elvene i Finnmark har fiska bra i år, men bryter med landstrenden om at det er mellomlaksen som preger fangsten. Tall fra Tana er ikke inkludert i vår oversikt, og har selvsagt mye å si for fylket som helhet, understreker Sterud.