Skal diskutere mulig overtakelse av eierskap med kommunene

Lite penger i NTE

Kommuner som tror at framtidig eierskap av NTE skal bidra til bedret økonomi, kan få seg en ubehagelig overraskelse. Kraftselskapets konto er nemlig knusktørr ifølge styrelederen.

Road-TRIP: Administrasjonssjef Inge Fornes (til venstre) i Nord-Trøndelag fylkeskommune og styreleder Bjørnar Skjevik i NTE skal de neste månedene sette seg ned med samtlige kommuner i Nord-Trøndelag for å diskutere framtida til NTE. 

arkiv

STEINKJER: Framtidig eierskap av NTE har vært en ekstra het potet det siste året. Kommunereform og mulig sammenslåing av trøndelagsfylkene gjør at man må tenke nytt dersom selskapet skal forbli nordtrøndersk.

Fylkestinget vedtok før sommeren at NTE skal overføres til kommunene dersom fylkeskommunen opphører som egen enhet. Men hvordan dette skal gjøres, er ikke spikret.

Det hersker også usikkerhet om hvordan eierskapet skal fordeles mellom de 23 kommunene, utbyttepolitikk med mer.

Derfor skal blant annet styreleder Bjørnar Skjevik og administrasjonssjef Inge Fornes i fylkeskommunen ut på tur.


Trenger fire milliarder


– Vi skal sette oss ned med samtlige kommuner de neste månedene. Både for å drøfte mulige eierskapsmodeller, men også fortelle om nåsituasjonen i selskapet, forteller Skjevik.

Og situasjonen er at kontoen til NTE nesten er knusktørr ifølge Skjevik. Selskapet står samtidig overfor investeringer på fire til ti milliarder kroner kommende ti år.

Penger verken dagens eier eller de 23 framtidige kan skyte inn i selskapet.

– En mulighet da er at kommunene i en periode på kanskje ti år tar ut redusert eller ikke noe utbytte, sier Skjevik.

På den måten kan det kanskje bygges opp én milliard til investeringer. Noe som betyr at resten av pengene må hentes fra et annet sted.


Ønsker én stemme


Da kommer spørsmålet om privat eierskap opp igjen. Og Skjevik viser til Agder Energi for å vise et eksempel på at fylke og kommuner har solgt seg ut, uten å miste kontroll.

– Det viktige er at man ved en eventuell overdragelse rigger seg sånn at enkeltkommuner ikke kan selge seg ut, sier styrelederen.

Som selv er mest opptatt av strukturen på et eventuelt kommunalt eierskap.

– Det må opprettes et holdingselskap hvor kommunene diskuterer. Og så forholder selskapet seg til den ene stemmen dette selskapet vil ha. Må vi forholde oss til 23 eierstemmer, blir dette umulig, sier Skjevik.