Gaupekvoten er klar

Årets gaupekvote blir på 26 dyr.

TATT FORBEHOLD: Rovviltnemnda for region 6 mener de har tatt de forbehold som skal tas når kvoten på 26 dyr er satt. 

arkiv

KOLVEREID: – Vi har tatt hensyn til de momenter som kom sist år, og har tildelt kvote over hele vårt område, sier leder i Rovviltnemnda region 6, Arne Braut.

Nemnda mener gaupebestanden er god, og at man ligger godt over bestandsmålet.

– Vi har en romslig hunndyrkvote i områder med mål om yngling og ingen kvotering på hunndyr utenfor. Vi har også reservedyr som kan tildeles, sier Braut.

For Nord-Trøndelag er det tildelt 13 dyr samt at det er felleskvote med Sør-Trøndelag på Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin på 5 dyr.

Område med mål om yngling: Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner vest for E6, Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin har en kvote på 5 gauper (maksimalt 3 voksne hunndyr).

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen): Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for E6 har en kvote på 8 gauper.