Eiendomsoverdragelser oktober 2015

arkiv

Namsos

Enganvegen 74 (Gnr 9, bnr 26) er overdratt for kr 400.000 fra Signe Elin Evensen til Joakim Evensen Wågan.

Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 36) er overdratt fra Gunlaug Nyenget til Yngve Nyenget og Preben Nyenget.

Tostenvegen 29 (Gnr 34, bnr 1, fnr 6) er overdratt for kr 800.000 fra Jorunn Helene Stegali og Jan Kåre Rørvik til Emil Moum Arnø.

Barstadvegen 102 (Gnr 22, bnr 4, fnr 7) er overdratt for kr 1.200.000 fra Øyvind Kolberg til Øyvind Smievoll Fonn og Margareth Katrine Fonn.

Andel av Dølvegen 53 (Gnr 18, bnr 383) er overdratt fra Gro Anita Tømmerås til Kai Åge Porsanger Sandmo.

Gnr 57, bnr 70 er overdratt fra Knut Erik Leithe og Anne Helen Devik Leithe til Trude Irene Wester.

Andreas Høknes veg 19 (Gnr 18, bnr 200, fnr 358) er solgt for kr 2.875.000 fra Kjersti Gustad til Astrid Vaarheim Wean og Morten Rødsjø. Salget omfatter også Gnr 18, bnr 200, fnr 557.

Gnr 35, bnr 2, fnr 48 er solgt for kr 650.000 fra Trond Andersen til Käthe Mentsen Ristad og John Mentsen.

Soleievegen 4 (Gnr 14, bnr 106) er solgt for kr 2.380.000 fra Jan Ove Pedersen til Marita Thorvik og Erling Stenvik.

Soleievegen 4  Foto: Mats Ivar Sandmo

 

Kjærlighetsstien 57 (Gnr 65, bnr 1635, seksjon 1) er solgt for kr 1.950.000 fra Edith Johanne Arnøy til Bente Pedersen.

Andel av Gnr 34, bnr 319 er overdratt fra Øivind Rein til Marit Brøndmo Rein.

Kalvøya 5 (Gnr 34, bnr 318) er solgt for kr 150.000 fra Carl Erik Langøren til Øivind Rein og Marit Brøndmo Rein. Salget omfatter også Gnr 34, bnr 319.

Gnr 14, bnr 320 er overdratt til Arne Fossland.

Sørsivegen 161 (Gnr 20, bnr 630) er solgt for kr 25.000 fra Håvard Johnsen til Toril Helen Martinsen Bruun og Ole Roger Bruun.

Kjærlighetsstien 18 (Gnr 65, bnr 1620, seksjon 2) er solgt for kr 1.500.000 fra Turid Sjølstad, Torbjørn Sjølstad, Birgit Sjølstad, Arve Sjølstad og Randi Sjølstad Grydeland til Arnt Frode Derås og Inger Bakke.

Åsvegen 5 B (Gnr 65, bnr 1474, seksjon 2) er solgt for kr 800.000 fra Hans Kristian Andersen til Benjamin Francois Emile Alexis Grimbert.

Dølvegen 61 (Gnr 18, bnr 81, fnr 462) er solgt for kr 1.900.000 fra Helga Hildegunn Mostervik til Peter Hannemose Furuset

Andel av Olav Duuns veg 38 A (Gnr 17, bnr 96) er overdratt fra Martin Lysberg til Anita Bekkevold Stene.

Vemundvikvegen 838 (Gnr 9, bnr 1, fnr 7) er overdratt til Åse Pedersen.

Gnr 14, bnr 325 er solgt for kr 38.987 fra Namsos Kommune til Eva Hoddø.

Guldholmvegen 4 (Gnr 14, bnr 321) er solgt for kr 32.500 fra Namsos Kommune til Per Asbjørn Grande. Salget omfatter også Gnr 14, bnr 322.

Bangsundvegen 15 B (Gnr 34, bnr 209) er solgt for kr 840.000 fra Reidar Brandsmo og Laila Annie Brandsmo til Kristine Marie Storsul Vikan.

Andel av Flakkvegen 4 (Gnr 34, bnr 89) er overdratt fra Irmelin Sagård til Tom Verpe. Overdragelsen omfatter også e.d. i Namsskogan kommune.

Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 36) er solgt for kr 2.600.000 fra Yngve Nyenget og Preben Nyenget til Håkon Haraldsvik.

Gamle Byveg 25 A (Gnr 18, bnr 80, fnr 357) er solgt for kr 1.750.000 fra Annlaug Hellesø til Eli Synnøve Lysfjord.

Gnr 44, bnr 54 er solgt for kr 65.102 fra Per Egil Hodø til Lene Romstad. Salget omfatter også Gnr 44, bnr 55.

Kjell Hals veg 11 (Gnr 14, bnr 323) er overdratt for kr 95.756 fra Torgeir Selnes og Håvard Selnes til Hans Arne Tangen.

Otto Sverdrups veg 4 (Gnr 65, bnr 609) er overdratt for kr 37.875 fra Mimi Margrete Havig, Berit Marie Havig og Andreas Jensens Legat til Tor Helge Viken.

Hamnesvegen 128 (Gnr 53, bnr 43) er overdratt fra Inger Helen Valen til Geir Rasmus Mortensen.

Tostenvegen 1 (Gnr 34, bnr 1, fnr 202) er solgt for kr 570.000 fra Ellinor Paluda Horn til Wladyslaw Pilarski og Marcin Wladyslaw Pilarski.

Gnr 34, bnr 149 er overdratt fra Namsos Kommune til Viggo Arne Rasmussen. Overdragelsen omfatter også Gnr 34, bnr 281.

Setervegen 90 (Gnr 14, bnr 324) er solgt for kr 5.000 fra Helga Irene Waagan til Harald Emil Wågan.

Fiolvegen 8 (Gnr 14, bnr 116) er overdratt for kr 2.500.000 fra Gerd Navarsete til Christin Navarsete Leithe.

Hasselbergvegen 4 (Gnr 57, bnr 9, fnr 1) er solgt for kr 2.000.000 fra Agnar Jakobsen til Arnt Ivar Jakobsen.

Gnr 20, bnr 8 er overdratt fra Halvar Wiik til Lena Moa, Tove Elisabeth Meldal, Kristian Wiik Meldal og Henrik Wiik Meldal. Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 27 og Gnr 20, bnr 67.

Frydenbergvegen 6 A (Gnr 23, bnr 14) er overdratt for kr 3.603.686 fra Bjørn Kåre Grongstad til Catrine Grongstad.

Salget omfatter også Gnr 23, bnr 28 og Gnr 23, bnr 42.

Verftsgata 28 (Gnr 65, bnr 137) er overdratt fra Namsos Jernvareforretning As til Verftsgata 28 As.

Andel av Gnr 3, bnr 52 er overdratt fra Harriet Skarland, Hans Jacob Skøien og Torger Skøien til Torger Skøien, Harriet Skarland, Laila Resell og Inger Bern. Overdragelsen omfatter også andeler av Gnr 14, bnr 189 og Gnr 58, bnr 8.

Andel av Gnr 3, bnr 52 er overdratt fra Laila Resell og Anne Harriet Skjervheim til Anne Harriet Skjervheim og Liv Resell.

Overdragelsen omfatter også andeler av Gnr 14, bnr 189 og Gnr 58, bnr 8.

Andel av Gnr 3, bnr 52 er overdratt fra Torger Skøien til Lillian Therese Skøien. Overdragelsen omfatter også andeler av Gnr 14, bnr 189 og Gnr 58, bnr 8.

Andel av Overhallsvegen 41 (Gnr 65, bnr 448) er overdratt fra Svanhild Evensen til Kari Wågan og Signe Elin Evensen.

Andel av Verftsgata 17 (Gnr 65, bnr 1056, seksjon 7) er overdratt fra Alf Hermann Modell til Oddrun Kristin Modell. Overdragelsen omfatter også e.d. i Nærøy kommune.

Gnr 63, bnr 23 er solgt for kr 230.000 fra Stig Erling Finnanger til Tom Roger Bruun og Monja Iren Bruun.

Saltbuvegen 13 A (Gnr 17, bnr 1, fnr 339) er solgt for kr 3.125.000 fra Eskil Mjønes til Kjell Ove Jørgensen og Kristin Dille. Salget omfatter også Gnr 17, bnr 104.

Saltbuvegen 13A  Foto: Mats Ivar Sandmo

 

Bangdalsvegen 644 (Gnr 25, bnr 1, fnr 5) er overdratt for kr 1.470.000 fra Ingolf Stieng til Katrine Stendahl Bratberg.

Gnr 17, bnr 230 er solgt for kr 108.028 fra Namsos Kommune til Irmis As.

Gnr 57, bnr 71 er solgt for kr 33.093 fra Namsos Kommune til Pål Oddmund Mohrsen.

Digernesvegen 11 (Gnr 20, bnr 557) er solgt for kr 2.100.000 fra Maria Hjelmseth til Elisabeth Lyng.

Andel av Lilleenget Borettslag andelsnr 5 er overdratt for kr 450.000 fra Esther Synnøve Lilleeng til Bodil Synøve Adde.


SE INTERAKTIVT KART OVER EIENDOMSSALG!


Namdalseid

Gnr 177, bnr 4 er solgt for kr 3.550.000 fra Statskog Sf til Jan Czeslaw Kulakowski.

Gnr 181, bnr 49 er solgt for kr 2.100.000 fra May-Liss Eliassen Kvarme og Frank Kvarme til Anna Riis Folkvord.

Gnr 145, bnr 5 er solgt for kr 1.600.000 fra In Eiendom As til Namdalseid Kommune. Salget omfatter også Gnr 148, bnr 14 og Gnr 148, bnr 52.

Gnr 149, bnr 15, fnr 4 er solgt for kr 150.000 fra Åse Kolbjørg Dahl til Frøydis Irene Holtan.

Gnr 166, bnr 34 er overdratt fra Trønder Bark As til Nordic Garden As.

Snåsa

Gnr 78, bnr 1, fnr 42 er overdratt til Aase Lillefjell.

Gnr 50, bnr 1, fnr 85 er solgt for kr 1.000.000 fra Karin Eline Hartviksen og Rolf Andersen til Jaromir Starman og Irena Dudkova.

Gnr 15, bnr 9 er solgt for kr 1.550.000 fra Marri Grethe Kvitvang Strøm, Andreas Johannes Kvitvang, Alfred Muus Kvitvang og Aasta Borgan til Mats Jøran Jåma og Eli Kristin Bomo Bakken.

Andel av Gnr 79, bnr 1, fnr 7 er solgt for kr 150.000 fra Arnt Odin Aune, Gry Aune, Helg Norunn Aune og Mai-Brit Aune Nilsen til Gunn Berit Aune Bartnes.

Gnr 15, bnr 23 er solgt for kr 2.005.000 fra Mikael Nordfjell til Tone Kjølstad Nordaune og Magnus Salamon Flaat.

Gnr 14, bnr 40 er overdratt fra Inger Johanne Fjærli til Arvid Fjærli.

Andel av Gnr 36, bnr 19 er overdratt fra Oddvar Wikdahl til Tone Lise Wikdahl Opheim.

Andel av Gnr 36, bnr 16 er overdratt fra Tone Lise Wikdahl Opheim til Oddvar Wikdahl.

Gnr 78, bnr 1, fnr 41 er overdratt til Roar Lillefjell og Camilla Letnes Lillefjell.

Lierne

Skjeldbreiveien 919 (Gnr 6, bnr 41) er overdratt fra Leif Nikolai Skjelbred til Tove Synnøve Bylund Stenstad, Nils Olav Skjelbred, Mary Skjelbred, John Skjelbred, Randi Johanne Nordgård, Bergljot Mediaa, Judit Kveli, Trond Ole Bylund, Tora Jenny Bylund, Roy Albin Bylund, Odd Arild Bylund, Greta Synnøve Bylund, Bjørn Atle Bylund og Beate Kristine Bylund Andersson.

Andel av Skjeldbreiveien 919 (Gnr 6, bnr 41) er overdratt fra Mary Skjelbred til Hanne Hustad Nilsen, Mari Hustad, Einar Hustad, Dag Børge Hustad og Nils Martin Haugen.

Skjeldbreiveien 919 (Gnr 6, bnr 41) er solgt for kr 350.000 fra Tove Synnøve Bylund Stenstad, Nils Olav Skjelbred, John Skjelbred, Randi Johanne Nordgård, Hanne Hustad Nilsen, Bergljot Mediaa, Judit Kveli, Mari Hustad, Einar Hustad, Dag Børge Hustad, Nils Martin Haugen, Trond Ole Bylund, Tora Jenny Bylund, Roy Albin Bylund, Odd Arild Bylund, Greta Synnøve Bylund, Bjørn Atle Bylund og Beate Kristine Bylund Andersson til Monika Helen Wiik og Thomas Storaunet.

Gnr 27, bnr 68 er overdratt fra Karin Dortea Skåle Gåsbakk og Arnt Olav Gåsbakk til Tore Musum Ravlo og Ann-Kristin Gåsbakk Ravlo.

Gnr 19, bnr 38 er overdratt fra Per Ludvik Bruvoll til Odd Birger Bruvoll.

Andel av Skjeldbreiveien 651 (Gnr 7, bnr 70) er overdratt for kr 247.500 fra Elin Småvollan til Trond Johansen.

Andel av Gnr 32, bnr 68 er overdratt for kr 300.000 fra Britt Elin Strand, Kari Anne Strand, Kristian Strand og Sigbjørn Strand til Kari Anne Strand og Heidi Kristin Solstad.

Gnr 25, bnr 67 er overdratt fra Leif Birger Gjertsås og Anne Karin Gjertsås til Rita Mari Gjertsås.

Gnr 6, bnr 7, fnr 78 er overdratt for kr 250.000 til Bjørn Harry Vik.

Gnr 10, bnr 84 er solgt for kr 580.000 fra Marta Aunli til Siv Anita Bragstad Svarthe.

Gnr 20, bnr 25 er solgt for kr 256.000 fra Midt- Norsk Byggservice As til Børge Svarva og Hanne Løvseth Heimsvik.

Gnr 44, bnr 1, fnr 14 er solgt for kr 1.070.000 fra Oddny Inderdal til Lars Jøran Lundemo og Aina Formo.

Aspnesveien 794 (Gnr 25, bnr 30) er solgt for kr 150.000 fra Kari Engen til Unni Margrethe Aspnes Frimert.

Andel av Skjeldbreiveien 829 (Gnr 7, bnr 27) er solgt for kr 150.000 fra Idar Buknotten, Reidun Helene Nordbakk og Solbjørg Buknotten Skruklien til Jan Harald Buknotten.

Gnr 31, bnr 39 er overdratt fra Tomas Granheim til Øyvind Granheim og Ole Johannes Granheim.

Røyrvik

Børgefjellsenterveien 143 (Gnr 71, bnr 221) er solgt for kr 2.300.000 fra Gjensidige Forsikring Asa til Arild Peder Nubdal og Margareth Bjørgan

Børgefjellsenterveien 145 (Gnr 71, bnr 222) er solgt for kr 690.000 fra Stig Atle Viken og Gunn Heidi Hansen til Geir Jostein Fiskum

Namsskogan

Gnr 65, bnr 3, fnr 16 er solgt for kr 500.000 fra Ole Klingen til Grete Helene Abel Løvmo

Sagveien 24 (Gnr 60, bnr 84) er solgt for kr 820.000 fra Asbjørn Ingemund Bjørhusdal til Tor Åge Sellin

Andel av Myra 55 A (Gnr 54, bnr 34) er overdratt fra Irmelin Sagård til Tom Verpe.

Overdragelsen omfatter også e.d. i Namsos kommune

Gnr 50, bnr 29 er solgt for kr 750.000 fra Elisabeth Ebbesen og Ørnulf Brecke til Sigrid Fløan Mære Aaring og Ola Daniel Aaring

Kleist Geddes vei 1094 (Gnr 64, bnr 24) er overdratt fra Gunnar Nervik Berg til Randi Ingeborg Nervik og Sturla Berg

Kleist Geddes vei 1094 (Gnr 64, bnr 24) er overdratt fra Randi Ingeborg Nervik og Sturla Berg til Jostein Nervik Berg

Grong

Rønningen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 220.000 fra Synnøve Gudlaug Barlien til Hilde Finvold Sagmo

Formofossvegen 492 (Gnr 24, bnr 69) er solgt for kr 30.000 fra Knut Ludvig Formo Teigen til Steinar Sellin

Sirituvvegen 6 (Gnr 23, bnr 291) er solgt for kr 600.000 fra Birgeir Veium til Namdal Byggservice Entreprenør As

Formofossvegen 131 (Gnr 25, bnr 22) er solgt for kr 690.000 fra Åse Kristin Vie til May-Lillian Berntsen

Eliasmoen 12 (Gnr 28, bnr 78) er solgt for kr 1.050.000 fra Bk Kapital As til Rune Sørgaard

Medjåvegen 68 (Gnr 29, bnr 190) er solgt for kr 100.000 fra Pål Jacob Klouman til Kari Kvam

Tømmeråsvegen 22 (Gnr 28, bnr 140) er solgt for kr 1.500.000 fra Jon Petter Li Slungaard Myklebust til Irfan Hussaini og Julie Liberg Forsbakk

Overhalla

Andel av Brannanvegen 17 (Gnr 47, bnr 64) er overdratt fra Janne Grande Jenssen til Mathias Nordahl Vold

Melavegen 1002 (Gnr 35, bnr 11) er solgt for kr 450.000 fra Overhalla Mekaniske As til John Madssveen og Ola Lie Berthling

Gnr 43, bnr 85 er solgt for kr 1.000.000 fra Målfrid Johanne Weglo til Unni Merete Kværnø Weglo og Lars Inge Weglo

Salget omfatter også Haugomvegen 3 (Gnr 44, bnr 13)

Elgsjøen 13 (Gnr 57, bnr 19) er overdratt fra Kristen Odin Lysberg til Kjell Arvid Lysberg og Karen Irene Lysberg

Andel av Elgsjøen 13 (Gnr 57, bnr 19) er overdratt for kr 250.000 fra Kjell Arvid Lysberg til Stein Hoset

Gnr 45, bnr 7 er solgt for kr 890.000 fra Hans Jørgen Melhus til Ingri Himo

Øvermovegen 11 (Gnr 46, bnr 2, fnr 1) er solgt for kr 890.000 fra Hans Jørgen Melhus til Ingri Himo

Svenningsbrona 14 (Gnr 46, bnr 60) er overdratt fra Oddbjørg Selnes til Runar Selnes og Kai Ove Selnes

Hallvardmovegen 79 (Gnr 24, bnr 22) er overdratt fra Olav Arne Fjær til Bjørg Fjær

Andel av Gnr 59, bnr 11 er solgt for kr 528.000 fra Torgrim Fjeldstad til Mette Barstad

Salget omfatter også andel av Gnr 59, bnr 12

Kleiva 50 (Gnr 5, bnr 2) er overdratt for kr 755.000 fra Halvor Solum til Hilde Kristin Solum Hansen

Kleiva 47 (Gnr 5, bnr 5) er overdratt for kr 455.000 fra Hilde Kristin Solum Hansen til Karin Marie Johanne Solum og Halvor Solum

Ferjemannsvegen 28 (Gnr 43, bnr 117) er solgt for kr 2.250.000 fra Stig Morten Paulsen til Jenny Marlén Koa og Sindre Barland

Reinbakkan 10 (Gnr 44, bnr 86, seksjon 1) er solgt for kr 2.250.000 fra Jørgen Hermod Riibe og Bente Kristin Alte Riibe til Åse Krogstad og Peter Krogstad

Fosnes

Andel av Gnr 41, bnr 7 er overdratt fra Hilde Leirvik til Arnstein Fossvik


Flatanger

Gnr 13, bnr 101 er solgt for kr 310.000 fra Monica Dragsten og Knut Inge Dragsten til Ulrikke Marie K Skevik og Anders Bashev

Andel av Gnr 10, bnr 1, fnr 4 er overdratt fra Rigmor Hustad til Tone Bulling Hustad

Gnr 13, bnr 296 er solgt for kr 30.000 fra Rune Hansen til Ragnar Breivik

Gnr 36, bnr 2 er overdratt fra Ståle Østvik til Odd Ivar Østvik og May Helen Østvik

Gnr 27, bnr 46 er overdratt fra Åse Vollmo til Turid Helene Vollmo

Gnr 27, bnr 47 er overdratt fra Åse Vollmo til Turid Helene Vollmo

Gnr 13, bnr 68, seksjon 4 er solgt for kr 1.680.000 fra Brian Olsen til Bjørn Tore Opland

Gnr 10, bnr 38 er solgt for kr 205.000 fra Johan Lauvsnes til Arnodd Ingvar Løe

Gnr 27, bnr 175 er solgt for kr 1.160.000 fra Opheim Utbygging As til Ann Margareth Haugen og Arvid Engløkk

Gnr 27, bnr 6, fnr 83 er overdratt til Ellen Synnøve Hustad

Andel av Gnr 30, bnr 4 er overdratt fra Brit Charlotte Nilsen Laukvik til Hans Petter Laukvik

Vikna

Havnegata 7 D (Gnr 10, bnr 989, seksjon 1) er solgt for kr 3.350.000 fra Torstein Sivert Sund, Sigurd Arnfinn Sund, Rolf Hilmar Sund, Herold Endre Sund, Gunnar Sund og Ingrid Kristine Knoff til Ragnhild Arntine Andreassen og Bjørn Edmund Andreassen

Gnr 23, bnr 15 er overdratt for kr 15.000 fra Simon Stallemo og Eirin Kjeåsen til Buvågen Småbåtlag

Gnr 10, bnr 871 er solgt for kr 1.650 fra Vikna Kommune til Terje Settenøy

Andel av Vågøya 3 (Gnr 19, bnr 1) er overdratt fra Karin Sonja Foldal, Mimmi Molland, Terje Olsvik, Arild Waagø og Turid Anita Waagø til Turid Anita Waagø, Arild Waagø, Terje Olsvik, Karin Sonja Foldal og Eldrid Duna

Gnr 10, bnr 1637 er solgt for kr 250.000 fra Elin Merethe Horsfjord og Berit Ingerd Horsfjord til Astrid Sissel Martinussen

Kongensvaldveien 28 (Gnr 18, bnr 64) er solgt for kr 150.000 fra Idar Jonny Evenstad til Torbjørn Olsvik

Andel av Svahyllvegen 29 (Gnr 10, bnr 747) er solgt for kr 313.000 fra Bjørn Morten Storvold til Vivian Lysfjord

Gnr 10, bnr 1644 er solgt for kr 750.000 fra Norvik Eiendom As til Mariann Iren Ulsund og Lorentz Ulsund

Andreasvegen 11 (Gnr 10, bnr 711) er solgt for kr 2.480.000 fra Svein Kristian Larsen til Monica Nilssen

Andel av Sørveien 637 (Gnr 17, bnr 28) er overdratt fra Ida Kristin Sørø til Bjørn Erik Johansen

Byåsvegen 19 A (Gnr 10, bnr 676) er solgt for kr 2.600.000 fra Yngve Valø til Bjørn Einar Grunnan

Fossaahaugen 13 B (Gnr 10, bnr 1207) er solgt for kr 2.280.000 fra Dagny Pedersen til Kirsti Mælan og Turid Bjørkmann

Bureisarvegen 97 (Gnr 10, bnr 1511, seksjon 9) er solgt for kr 1.315.000 fra Sebastian Hopshaug til Alf Øystein Eldegard Sæternes

Stokkstrandhaugvegen 9 (Gnr 10, bnr 605) er solgt for kr 2.300.000 fra Margit Johanne Drag til Robert Drag Mikalsen

Andel av Austafjordveien 195 (Gnr 27, bnr 17) er overdratt fra Kjell Morten Aune til Siri Aune

Karl Furres veg 5 (Gnr 10, bnr 379) er solgt for kr 1.750.000 fra Snorre Johansen og Camilla Aune Haug til Gunn Hege Tørset Valø

Andel av Lauvøyveien 552 (Gnr 2, bnr 74) er overdratt for kr 925.000 fra Berit Johansen Moe til Svein Håvard Aune

Andel av Betzy Bergs gate 5 A (Gnr 10, bnr 251) er overdratt for kr 59.520 fra Rune Hatland og Tore Johan Pedersen til Tore Johan Pedersen og Kurt Pedersen

Andel av Betzy Bergs gate 5 A (Gnr 10, bnr 251) er overdratt for kr 144.205 fra Ann Helen Pedersen og Tore Johan Pedersen til Tore Johan Pedersen og Kurt Pedersen

Steinaldervegen 5 (Gnr 10, bnr 334) er solgt for kr 3.300.000 fra Ingebjørg Valborg Dekkerhus Brekk og Are Brekk til Cato Nygård og Hanne Helsø

Ramstadlandveien 683 (Gnr 65, bnr 7) er solgt for kr 375.000 fra Torild Dagmar Sæternes Vennevik til Stian Sæternes Pettersen

Steinaldervegen 11 (Gnr 10, bnr 408) er overdratt fra Asbjørn Søllesvik til Tore Søllesvik og Marion Laugen

Andel av Karl Furres veg 17 (Gnr 10, bnr 873) er overdratt for kr 1.000.000 fra Geir Lysfjord til Toril Johanne Sætervik Lysfjord

Andel av Bjørvikveien 23 (Gnr 41, bnr 31) er overdratt for kr 1.000.000 fra Toril Johanne Sætervik Lysfjord til Geir Lysfjord

Bondøya 2 (Gnr 50, bnr 5, fnr 2) er overdratt til Sten Endre Bondø

Nærøy

Gnr 81, bnr 85 er solgt for kr 30.000 fra Kjell Ove Nubdal til Nadezda Bohunkova og Bohumil Bohunek

Barnehagevegen 10 (Gnr 62, bnr 164, fnr 414) er overdratt for kr 2.350.000 fra Magne Agnar Ramfjord til Hilde Storkjørren og Bjørnar Ramfjord

Sofie Kroghs veg 9 A (Gnr 62, bnr 368, seksjon 1) er solgt for kr 1.680.000 fra Synøve Heetmøller Solbakken til Thomas Skaftnesmo

Finn-Zarisvegen 11 (Gnr 62, bnr 528) er solgt for kr 132.000 fra Nærøy Kommune til Ranveig Asta Holm

Gnr 28, bnr 1, fnr 3 er solgt for kr 1.380.000 fra Lene Margrethe Rummelhoff-Sveås til Val Videregående Skole As

Gnr 7, bnr 5 er solgt for kr 1.430.000 fra Bjørnar Ramfjord til Halvor Sandnesaunet

Andel av Gnr 48, bnr 9 er solgt for kr 267.000 fra Svein Harald Sandbakken til Bodil Alise Finvold.

Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 10

Gnr 57, bnr 82 er overdratt fra Arne Ivar Ramstad til Ivar Ramstad og Ingeborg Ragna Ramstad

Gnr 133, bnr 10 er solgt for kr 535.000 fra Gudrun Otelie Evenstad til Åse Synnøve Evenstad

Granlivegen 12 (Gnr 62, bnr 1, fnr 136) er solgt for kr 1.800.000 fra Sebastian Fabian Nilsen til Marita Haraldsø Bergersen og Kent Magne Haraldsø Bergersen

Rådyrvegen 1 B (Gnr 62, bnr 163, fnr 462, seksjon 2) er solgt for kr 1.250.000 fra Ellen Marie Røed til Tea Helen Wahl

Gnr 32, bnr 70 er overdratt fra Tordis Fjær Solbakk og Terje Joar Solbakk til Kristin Fjær Solbakk

Gnr 32, bnr 71 er solgt for kr 300.000 fra Tordis Fjær Solbakk og Terje Joar Solbakk til Børre Aspmo og Anne-Merete Holm Aspmo

Gnr 32, bnr 72 er solgt for kr 300.000 fra Tordis Fjær Solbakk og Terje Joar Solbakk til Ingvill Westvik og Jens Reidar Husby

Gnr 33, bnr 8, fnr 103, seksjon 1 er solgt for kr 600.000 fra Hans Olav Moen til Trine Sjaastad

Gnr 33, bnr 8, fnr 80 er solgt for kr 570.000 fra Arild Aasen til Hans Olav Moen

Arnts veg 11 (Gnr 62, bnr 47) er solgt for kr 1.750.000 fra Haug Holding As til Nærøysund Eiendom As

Gnr 124, bnr 9 er overdratt fra Liv Julie Haug til Gudmund Eilif Haug .

Overdragelsen omfatter også Gnr 124, bnr 15

Gnr 55, bnr 2, fnr 11 er overdratt fra Alf Hermann Modell til Oddrun Kristin Modell

Overdragelsen omfatter også e.d. i Namsos kommune

Andel av Gnr 1, bnr 5 er overdratt fra Egil Magnus Kjølsøy til Gunnhild Torunn Sørå Kjølsøy

Gnr 74, bnr 29 er overdratt fra Thomas Gunnar Larsen til Tor Enok Larsen, Tone Marie Larsen og Edel Margrethe Larsen

Gnr 32, bnr 3 er solgt for kr 300.000 fra Tordis Fjær Solbakk og Terje Joar Solbakk til Nærøysteine Eiendom As

Gnr 99, bnr 30 er solgt for kr 1.600.000 fra Ivar Henry Vassli til Mikael Strand og Kristine Bach Lona

Gnr 98, bnr 30 er solgt for kr 240.000 fra Lilly Irene Skotheim Ørjansen og Olga Annie Leknes til Ragnar Ståle Eiternes og Kurt Helge Aune

Gnr 90, bnr 22 er overdratt fra Torbjørn Olufsen til Lill Bente Olsen

Leka

Gnr 2, bnr 47 er overdratt for kr 250 fra Lindegård Anne Lise Edith til Sverre Charles Bakken

Skeismyrveien 51 (Gnr 16, bnr 7) er overdratt fra Tora Kristine Tobiassen til Eva Tobiassen Øi, Inger Johanne Tobiassen Johansen og Gunn Tobiassen Arntsen.

Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 70

Bindal

Andel av Tverrveien 1 (Gnr 44, bnr 110) er solgt for kr 380.000 fra Thomas Hansen Valan til Ellen-Kristine Framnes Skjelsvik

Øyen 32 (Gnr 58, bnr 15) er solgt for kr 400.000 fra Ragnhild Mary Otervik til Tina Margrethe Otervik Rønning og Eirik Olderskog. Salget omfatter også Gnr 58, bnr 29

Alléveien 3 (Gnr 44, bnr 25) er overdratt fra Hans Andreas Johnsen til Unni Kristine Myhre, Randi Elisabeth Myhre, Else Margrethe Myhre, Jan Helge Johnsen og Aud Myhre Alstad

Røytvollveien 721 (Gnr 20, bnr 13) er overdratt for kr 30.120 fra Vigdis Elin Sund til Ivar Olav Ramberg og Anne Louise Oxur Sande Ramberg

Gnr 13, bnr 7 er solgt for kr 10.000 fra Jan Anbjørn Lilleheil til Geir Holm, Ann Helen Danielsen Holm, Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø

Gnr 13, bnr 10 er solgt for kr 5.000 fra Beate Kristin Lilleheil til Geir Holm, Ann Helen Danielsen Holm, Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø

Holmsveien 1695 (Gnr 13, bnr 5) er solgt for kr 10.000 fra Brit Synnøve Lilleheil til Geir Holm, Ann Helen Danielsen Holm, Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø

Holmsveien 1711 (Gnr 13, bnr 1) er solgt for kr 2.660.000 fra Johan Lilleheil til Malin Holm Gangstø .

Salget omfatter også Holmsveien 1709 (Gnr 13, bnr 2)

Gnr 13, bnr 4 er solgt for kr 15.000 fra Johan Lilleheil til Geir Holm, Ann Helen Danielsen Holm, Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 6

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 9

Hallveien 69 (Gnr 14, bnr 53) er overdratt for kr 1.750.000 fra Geir Holm til Bindalslaft As

Salget omfatter også Hallveien 68 (Gnr 14, bnr 58)

Sørfjordveien 274 (Gnr 44, bnr 412) er overdratt fra Bindal Kommune til Lill Jeanette Tronhus og Sverre Nilsen

Overdragelsen omfatter også Gnr 44, bnr 449

Gnr 87, bnr 1 er overdratt fra Emmy Viola Larsen til Thomas Gunnar Larsen

Gnr 87, bnr 1 er overdratt fra Thomas Gunnar Larsen til Tor Enok Larsen, Tone Marie Larsen og Edel Margrethe Larsen

Alléveien 3 (Gnr 44, bnr 25) er solgt for kr 300.000 fra Unni Kristine Myhre, Randi Elisabeth Myhre, Else Margrethe Myhre, Jan Helge Johnsen og Aud Myhre Alstad til Christer Skogseth Brevik