– Namdalsk fotball må starte å samarbeide

– Vi i Namdalen er så små at dersom vi ikke evner å samarbeide, blir det vanskelig å utvikle oss.

ØKT KOMPETANSE: Sportslig leder i NIL fotball, Trude Modell, etterlyser mer kompetanse i namdalske fotballklubber slik at distriktet ikke blir akterutseilte. 

arkiv

NAMSOS: Sportslig leder i NIL Fotball, Trude Modell, mener namdalske fotballklubber har en stor jobb foran seg. Det hun beskriver som et lite eksisterende samarbeidsmiljø må bort for at distriktet ikke skal bli akterutseilte i fotballutviklinga.

– Jeg har hatt lederverv i ulike klubber, og jeg har holdt på med dette i noen år nå. Jeg ser i større og større grad hvor viktig det er at vi i Namdalen henger med i utviklinga. For i fotballen har det skjedd vanvittig mye bare de siste årene. Da er det viktig at vi også utvikler oss, sier Modell.

Utvikling var stikkordet da NIL Fotball ble utnevnt til kvalitetsklubb under Trøndersk fotballseminar i helga. Fotballforbundets kvalitetsklubbprosjekt er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene - og her mener Modell at mange namdalske klubber har mye å gå på.

Kompetanseutvikling

– Vi kan ikke finne opp kruttet i Namdalen. Men vi må være villige til å bruke tid på å utvikle kompetanse og et godt samarbeidsklima.

Etter to års intens jobbing av styret i klubben, har NIL nå blitt en kvalitetsklubb - en prosess Modell ønsker at flere klubber går inn i.

– Det er styggviktig at flere gjør det. Dersom det skjer, vil flere klubber få den kunnskapen vi har fått. Da tror jeg samarbeidet mellom klubbene har sett totalt annerledes ut. Vi er så små i Namdalen at vi ikke har muligheter til å være på et høyere nivå enn 3. divisjon i Namsos og Rørvik, og 5. divisjon i Overhalla uten samarbeid, sier den sportslige lederen som er forundret over at det så langt har vist seg umulig å samle seniorfotballen i distriktet.

– Jeg er overbevist om at dersom vi hadde gått sammen, har vi klart å etablere et stabilt lag i 2. divisjon uten problemer. Men når hver klubb sitter på sin lille tue - blir dette umulig.

Det er imidlertid ikke seniorfotballen som er kjepphesten til Modell; hun er opptatt av å heve kompetansenivået hos flere klubber, slik at namdalsfotballen kan gjenreises med positive fortegn.

Mer engasjement

– Jeg er skuffet over hvor få klubber som viser engasjement. Det er mange som snakker ned Trøndelag fotballkrets, og at vi er overlatt til oss selv. Men den hjelpa vi har fått fra Trondheim de siste årene har vært uvurderlig. Jeg har ikke kunnet hatt det vervet jeg har uten støtte fra kretskontoret. De er fantastiske - men da må du spørre dem. Du kan ikke forvente at de kommer løpende til deg med trenerkurs og liknende - du må vise handlingskraft til å ville noe, sier hun.

Allerede nå begynner hun å se konturene av hvor viktig kvalitetsklubbprosjektet vil bli for namsosfotballen.

– Vår viktigste oppgave som den middels store breddeklubben vi er, i tillegg til spillerutvikling, er å utvikle gode samfunnsborgere. Vi har mer enn nok tiltak for å hjelpe de som vil «til topps» i fotballen – og vi vet at for dem er det mer enn talent og fire fellestreninger i uka som må til. Men, om så skjer blir klubben kjempestolt. Det betyr ikke at vi tenker defensivt, for selvfølgelig er det også lov å vinne fotballkamper. Det er imidlertid ikke det viktigste i barnefotballen, sier Modell.

– Hva må andre klubber i Namdalen gjøre?

– Det er ikke noe hokus pokus. Jeg forventer ikke at alle klubber skal bli kvalitetsklubber, men det handler om å viljen til å ta nye steg. Hiv deg med på lederkurs, utdann trenere, få trenere på samlinger og kurs. Start der i det minste, sier hun.