Får overta jernbanespor

arkiv

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan har sagt ja til en henvendelse fra Totalprosjekt Namsskogan AS om at selskapet får overta eierforholdet til industrisporet på Bjørhusdal.

Eierskapet overføres vederlagsfritt og uten kostnad fra kommunen. Totalprosjekt ser muligheten til å benytte industrisporet til sin egen virksomhet på industriområdet og det forutsettes at andre også kan benytte sidesporet ut fra en leiepris beregnet ut fra kostnadene Totalprosjekt vil ha med å oppgradere og drifte det cirka 650 meter lange sidesporet.

Jernbaneverket har godkjent Totalprosjekts planer, men det kreves godkjenning før sporet kan tas i bruk.