SV: – Private kan overta Rock City

Namsos SV vil at private aktører overtar Rock City AS slik at kommunen kan konsentrere seg om framtidig bruk av lokalene og ivaretakelsen av Åge Aleksandersens «Verdensrom».

VERDENSROMMET: Kåre Aalberg og Kjersti Tommelstad i Åge Aleksandersens «Verdensrom». SV-duoen vil at kulturskatten overtas av Museet Midt og at det jobbes for å få private eiere til Rock City. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi har brukt nok tid på Rock City de siste årene. Nå er det på tide at kommunen trekker seg ut av aksjeselskapet og konsentrerer seg om kommunale kjerneoppgaver, sier tidligere ordfører Kåre Aalberg og partiets gruppeleder Kjersti Tommelstad.

Duoen har vært involvert i Rock City-saken siden de første ideene ble unnfanget for mer enn ti år siden.

Har stått på

– I Namsos SV har vi stått på for Rock City hele tida og SV sentralt er det eneste partiet som har hatt bevilgning til Rock City i sine årlige budsjettforslag hvert år. Men nå er vi kommet til et punkt hvor vi må innse at staten ikke lenger vil bidra, sier Kåre Aalberg,

Tommelstad ser ikke nødvendigvis konkurs som ei løsning.

– Det er neppe noen god løsning å slå selskapet konkurs. Det vil være interessant å se Rock City som et ordinært privat selskap. Hvis selskapet tjener penger på sin virksomhet, vil jeg tro at private aksjonærer ser muligheten, sier Tommelstad.

Aalberg vurderer framtidig bruk av bygget og «Verdensrommet» som de viktigste oppgavene som må løses.

Museet Midt må inn

– Det er nødvendig å involvere Museet Midt for å ta hånd om de museale verdiene. Museet bør få økonomisk tilskudd til å løse oppgaven. Det er det minste staten kan bidra med til å rydde opp etter et prosjekt som Stortinget hadde tro på, sier Kåre Aalberg.

Med et økonomisk bedre fundament ser Aalberg og Tommelstad mulighet for at Museet Midt etablerer ei avdeling i Rock City-bygget, og supplerer «Verdensrommet» med ei krigsutstilling og ei Namdalsutstilling.

– Når det gjelder framtidig bruk av bygget må vi se på om det er mulig å flytte andre kommunale aktiviteter dit. Biblioteket, deler av kulturskolen og opplæringssenteret, sier Kjersti Tommelstad.

Tommelstad som er partiets gruppeleder i det nye kommunestyret, er spent på hva rådmannen kommer med når han legger fram sitt budsjettforslag og økonomiplan for de neste årene.

– Hovedmålet må være å få ned utgiftene for kommunen, sier Tommelstad.