årgård bru

Bruåpning 11/11 kl. 11.11

arkiv

NAMDALSEID: 11/11 kl. 11.11 blir det offisiell åpning av nye Årgård bru i Namdalseid.

Det blir ei enkel markering med ei kort stenging. Fylkesråd for samferdsel, Frode Revhaug, foretar den offisielle åpninga av brua.

Byggelederne Idar Buknotten og Dagfinn Wie orienterer om arbeidet som er gjort.

Den nye brua er ei 81 meter lang bjelkebru, den er ti meter brted.

– Trafikantene har nå fått ei moderne bru som følger dagens standardkrav. De får også ei trafikksikker bru, sier prosjektleder Dieter Manka.

I tillegg til brua, som er fundamentert på borete stålrørspeler, er det bygd 420 meter fylkesveg, 160 meter kommunal veg opg ny avkjørsel.

Vegvesenet utfører arbeidet på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.