Fredag kveld ble det slått katastrofealarm på Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger ble fredag kveld rammet av vannlekkasje. Flere etasjer er berørt.
arkiv

LEVANGER: Med hjelp fra brannvesen og egne mannskaper er nå lekkasjen under kontroll, opplyser Helse Nord-Trøndelag.

Slått katastrofealarm

Cirka klokken 18.30 fredag kveld ble det slått katastrofealarm ved Sykehuset Levanger. Vann flommet inn og satte en periode røntgenavdelingen ut av drift. I tillegg er Medisinsk avdeling og minst en operasjonsstue berørt.

Rutinemessig er det gjennomført midlertidig evakuering, og legevakt, AMK og St. Olavs Hospital er alarmert.

Parallelt med å stoppe vannlekkasjen ble det vurdert evakuering av pasienter i andre avdelinger.

En time etter at lekkasjen ble oppdaget, er nå sykehuset tilbake i drift. Men Medisinsk avdeling er uten varmt vann, og det blir vurdert overflytting til andre avdelinger. Pasienter som kunnen skrives ut, er nå sendt hjem.

Helse Nord-Trøndelags tekniske mannskaper har sammen med brannvesenet nå kontroll, og arbeider nå med å suge opp vann. Skadeomfanget er uklart. Det drypper vann fra tak i røntgenavdelingen, i minst en operasjonsstue og enkelte steder i akuttmottaket.

Inntil situasjonen er avklart, er sykehuset og Helse Nord-Trøndelag fortsatt i beredskap.

Normal drift lørdag

Lekkasjen fredag kveld er stanset og det pågår registrering av skadeomfang og avfukting av berørte avdelinger. Alle vitale funksjoner er intakt og akuttfunksjonene er ivaretatt. Sykehuset er i normal drift, opplyser Helse Nord-Trøndelag.

Søndag ettermiddag samles foretaksledelsen for å gjennomgå situasjonen. Skadeomfang på bygg og eventuelle tekniske installasjoner og maskiner forsøkes klarlagt så raskt som mulig. Et av de viktigste spørsmålene er om sykehusets viktige CT-maskin er skadet eller ødelagt på grunn av vannlekkasjen.

Sykehuset benytter nå en backupmaskin, og akutte tilfeller blir håndtert på en tilfredsstillende måte med annet utstyr enn hovedmaskinen på røntgenavdelingen. Dersom CT-maskinen er satt ute av drift, vil det føre til at planlagt behandling blir berørt. Dersom behandling må flyttes fram i tid, vil sykehuset ta direkte kontakt med de berørte så raskt som mulig.

Lekkasjen ble oppdaget kl. 17.50 fredag kveld. Varmt vann strømmet ut i medisinsk avdeling i 4. etasje.

Via en sjakt fosset vann ned i de underliggende etasjene, og i en periode ble medisinsk avdeling, røntgen og operasjonsavdelingen berørt. Relativt raskt ble vannet skrudd av, og takket være rask og iherdig innsats fra egne ansatte og brannvesen - ble oppholdet i normal drift kort.

Ingen personer ble skadet på grunn av vannlekkasjen.

Katastrofen er nå avblåst, og Sykehuset Levanger er i normal drift.