Her skal det spares!

Regjeringen bruker domstolene som sparetiltak.

I FARESONEN: Namdal tingrett er blant de som kan bli nedlagt. 

arkiv

Det kan bli et demokratisk problem, hevder landets dommere.

– Svekkelsen av den tredje statsmakt er ikke bare et problem for domstolene, men også en risiko for å svekke hele maktfordelingsprinsippet som demokratiet bygger på, sier Ingjerd Thune til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Hun er sorenskriver i Gjøvik tingrett.

Siden 2008 har antallet politijurister økt med 153. På samme tid er det blitt 9,5 færre dommerstillinger. Neste år får Domstoladministrasjonen 29 millioner mindre til rådighet.

Budsjettet ble først svekket med 22 millioner kroner i det opprinnelige statsbudsjettet.

 • Les også:

  MENINGER

  Protest mot sniknedleggelse av lokale tingretter

  Den lokale tingretten NAMDAL TINGRETT er av Domstolsadministrasjonen foreslått nedlagt. Hverken kommunen, fylket, vi som jobber her eller Parat som fagforening, har vært involvert i prosessene.

 • Les også:

  Kan bli slått sammen med Inntrøndelag

  Til kamp for tingretten

  På nytt kommer framtida til Namdal tingrett opp til diskusjon. Namsos Venstre mener politikerne i Namdalen må på banen umiddelbart.

   
 • – Vi er holdt utenfor

Tilleggsmeldingen tok sju nye millioner fra domstolene.

– Det bevilges stadig mer penger til de vi skal kontrollere. Men stadig mindre til oss som skal utøve kontrollen, mener Thune.

– Det er de øvrige statsmakter som vedtar domstolenes budsjett. Vi skal kontrollere både Stortinget, regjeringen samt politi- og påtalemyndighet. Derfor blir det veldig spesielt at våre budsjetter gradvis svekkes, poengterer Ingjerd Thune, som har skrevet et brev til justiskomiteen hvor hun påpeker dette.

– Antall saker øker ikke mye, men sakene blir stadig mer kompliserte og tidkrevende. Det er en stor økning i antall domstoler som ikke klarer å holde lovens mål for saksbehandlingstid, hevder hun.

Budsjettet får også som konsekvens at domstolene fortsatt må slite med å være i den teknologiske steinalderen.

 

Thune mener mye tid kunne vært spart om man investerte i teknologiske hjelpemidler til domstolene. Brev og faks fungerer fortsatt som kommunikasjonsmiddel. Ipad er et fremmedord for domstolene.

Mens politiet og jurister bygger all virksomhet rundt elektronisk utstyr, må det bæres store permer til rettslokalet. Politi og påtalemyndigheter ønsker en digital behandling av stadig flere saker. Men det har ikke domstolene nødvendig utstyr for å takle.

Også sikkerheten peker Ingjerd Tune på i sitt brev til justiskomiteen. Hun påpeker at det er et akutt behov for midler til gjennomføring av faste sikkerhetstiltak i landets domstoler.

På sparebluss


Nestleder i justiskomiteen, Anders A. Werp (H) har forståelse både for innspillet, synspunktene og tidspunktet for brevet. Han tar det med seg videre. Men rammene legges i finanskomiteen, påpeker han.

– Det er ikke riktig å sette ting opp mot hverandre. Vi har en ytterst spesiell budsjettsituasjon i år som betinger at politiet styrkes. Vi må handle deretter, sier Werp. (ANB)