Dag Solstad med foredrag om Olav Duun på Nasjonalbiblioteket i Oslo

– Olav Duun er utdatert

Genierklært i sin tid, men Jøas store dikter har lite å tilføre nye lesere, mener forfatter Dag Solstad.

IKKE NÅDIG: Forfatter Dag Solstad ga en tøff dom over Olav Duuns forfatterskap i hans foredrag på Nasjonalbiblioteket i Oslo lørdag. 

HILSTE PÅ: Torgeir Strøm fra Olav Duun-stiftinga i Namdalen hadde tatt turen fra Jøa for å høre foredraget til Dag Solstad. 

DUUN-FAN: Venstre-leder Trine Skei Grande var til stede. 

arkiv

OSLO: Gjennom foredragsserien «Fortidens folkelesning» vil Nasjonalbiblioteket aktualisere og diskutere norske forfattere som en gang var folkelesning, men som nå har forsvunnet fra vår felles hukommelse.

Først ut i foredragsserien, som startet lørdag, var Dag Solstad – som hadde tatt på seg oppgaven med å se på forfatterskapet til Jøas store sønn og stolthet med nye briller.

– Den i sin tid opphøyde Olav Duun er så å si borte. Hva har skjedd?, innledet Solstad, før han ga oss en innføring i Duuns forfatterskap – som høstet unison beundring i alle samfunnslag i 1920- og 30-åra.

– Selv namdalingene, som Duun selv mistenkte ikke likte ham, omfavnet hans bøker, poengterte Solstad.

Bygdesladder og overtro

Blant bokanmeldere og medforfattere ble Duun ofte genierklært for sine historier og skildringer av bøndenes liv ved storhavet. Ikke sjelden ble han nevnt i samme åndedrag som storheter som Henrik Ibsen, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

Men når en av våre største nålevende forfattere tolker en av de største, nesten hundre år etter, er det ikke like stor beundring å spore. Etter å ha lest seg gjennom verkene «Juvikfolke» og «Medmenneske» var det en svært frittalende Solstad som avga sin «dom».

– Duun er storslagen i sine skildringer av natur og mellom det gode og vonde, likevel – for meg føles det fremmed og likegyldig. Det kjeder meg nesten. Bygdesladder og overtro angår meg ikke litterært. Skildringer av dette «bygdedyret» har altfor store dimensjoner og store ord. Måten det fortelles om disse bøndene på, føles foreldet og er ikke representativ for vår tid.

Solstad tror modernismen tok «knekken» på Olav Duun og gjorde forfatteren avleggs mot slutten av 1900-tallet.

– Tarjei Vesaas overtok arven etter Olav Duun og ble den nye, litterære stjerna, sier han.

Offer for tidas tann

Solstad hevder Duun er blitt et offer for tidas tann og at hans litterære tekster tvilsomt vil appellere nye lesere.

– Svaret gir meg ingen glede. Tidas tann rammer enhver, etter hvert også modernismens dikting – slik at også den til slutt blir ugjenkjennelig, sier han.

Selv om dommen fra Solstad var tøff, ble foredraget (som også utgis i bokform) en suksess for Nasjonalbiblioteket, med full sal. Det gledet også Torgeir Strøm fra Olav Duun-stiftinga i Namdalen.

– Dette viser at interessen for Duun også er stor her i hovedstaden, sier Strøm, som tror og håper slike arrangement vil bidra til større oppmerksomhet rundt Duuns forfatterskap.