Mener nedlegging vil få uønskede konsekvenser

Samles om tingretten

Næringsforeningene i Namdalen reagerer sterkt på at Namdal tingrett kan bli nedlagt og ber Domstoladministrasjonen besinne seg.

KRITISK: Dalglig leder i Namsos Næringsforening, Eva Flått, er kritisk til at Namdal tingrett kan bli lagt ned. 

arkiv

NAMSOS: – Kompetanse- arbeidsplasser er viktig for at en region skal være et attraktivt bo- og arbeidsmarked, og Namdal tingrett representerer dermed en type virksomhet og kompetanse vi mener er viktig å ha i Namdalen, mener Eva Flått, leder i Namsos Næringsforening


Reagerer kraftig


I et brev til Domstoladministrasjonen (DA), fra lederen i Namsos Næringsforening, Eva Flått på vegne av Namsos Næringsforening og nærings- foreningene i Nærøy og Vikna, tas det sterkt til orde for at Namdal tingrett må bestå.

Bakgrunnen for reaksjonen er det arbeidet og de vurderingene DA er i ferd med å gjennomføre, hvor hensikten er å se nærmere på strukturen til tingrettene i landet.

Les også:

Protest mot sniknedleggelse

Lokale tingretter kan bli fjernet

Av ansatte ved Namdal tingrett medlemmer i Parat

For næringsforeningene er tilgang på juridisk kompetanse et av hovedargumentene i anbefalinga om å beholde tingretten i Namsos.

– I et langtidsperspektiv vil det ha betydning for nyetableringer av advokat- og juridiske tjenester at Namdal tingrett består. Det vil også ha betydning for rekruttering av advokater til vår region, mener næringsforeningene.


Negative konsekvenser


Videre peker de tre næringsforeningene, som representerer 270 medlemsbedrifter med omkring 3.000 ansatte og en omsetning på 14–15 milliarder kroner, at en nedleggelse av tingretten kan få negative økonomiske konsekvenser for medlemsbedriftene.

– Flytting ut av regionen vil gi våre medlemsbedrifter økte kostnader i forbindelse med juridiske spørsmål hvor tingretten er en del av dette bildet, hevder de.

Næringsforeningene er også noe undrende til at det virker som om bedriftsøkonomiske hensyn skal veie tyngst i vurderingene. Næringsforeningene mener Namdal tingrett leverer bra på effektivitet, og står seg godt på de områdene tingretten måles på,

– Det vil være beklagelig hvis Namdal tingrett slås sammen med Innherred med bakgrunn i bedriftsøkonomiske hensyn. Vår klare anbefaling er derfor at Namdal tingrett må bestå for å opprettholde kompetansearbeidsplasser i regionen og gjøre det attraktivt å etablere nye, uttaler Flått.