Fortsatt etterslep for barnevernet i Midtre Namdal

Barnevernet i Midtre Namdal får fem nye stillinger

Barnevernet i Midtre Namdal, som omfatter Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger, sliter fortsatt med stort etterslep når det gjelder behandling av saker. Nå får tjenesten tilført fem nye stillinger.

ØKTE RESSURSER: Midtre Namdal samkommunestyre vedtok i går å tilføre barnevernstjenesten fem nye stillinger. Barnevernsleder Kirsti Myrvang (til høyre) diskuterte etter møtet situasjonen med samkommunestyrets ordfører, Trygve Sandvik og varaordfører Arnhild Holstad. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv


NAMSOS: Barnevernsleder Kirsti Myrvang orienterte fredag det nye samkommunestyret om situasjonen i barnevernstjenesten.

– Vi har en tjeneste bestående av fagpersoner som har god kompetanse og som trives på jobb. Men vi er underbemannet og det får konsekvenser med hensyn til behandling av saker, sa Myrvang og viste til følgende tall:

■67 prosent av undersøkelsessakene var i tredje kvartal ikke behandlet innenfor lovens fristkrav.

■60 barn med vedtak om tiltak har ikke egen saksbehandler.

■84 av 153 barn med vedtak mangler tiltaksplan.

■64 barn venter på igangsetting av tiltak.

■Av 57 barn som er omplassert, fikk 45 ikke oppfølging etter lovens krav om minimum fire besøk årlig.


Ikke godt nok


– Dette er ikke godt nok, i det hele tatt, sa barnevernslederen som tiltrådte stillinga 1. oktober i fjor.

Barnevernet sliter fortsatt med etterslepet etter at det i 2012 ble avdekket alvorlig systemsvikt i tjenesten.

Situasjonen førte til politianmeldelse og til slutt fikk Midtre Namdal samkommune et forelegg på 75.000 kroner.

– Da jeg begynte i stillinga, hadde jeg ikke grunnlag for å vurdere om bemannings- situasjonen var et problem. Men vi er underbemannet. Hos oss er det 40 tiltakssaker per ansatt. Det vanlige er 20 saker andre steder i fylket, sa Myrvang blant annet i sin orientering til politikerne.


Fem nye stillinger


Barnevernstjenesten har i dag 20,25 stillingshjemler og samkommunestyret vedtok i går å øke bemanninga med fem nye stillinger. I praksis betyr det cirka to nye årsverk fordi tjenesten den siste tida har hatt ekstraressurser.

I tillegg til økt bemanning vedtok samkommunestyret også å bevilge 300.000 kroner, slik at den lokale barnevernstjenesten kan slutte seg til den interkommunale barnevernvakta som er lokalisert i Steinkjer.

I år har barnevernet i Midtre Namdal hatt et budsjett på 38,2 millioner kroner. Det øker til 42,6 millioner kroner i 2016. For sammenlikningas skyld kan det opplyses at regnskapet for 2010 var på 13,2 millioner kroner.