Anmelder Marine Harvest og brønnbåtselskap

– De dumper gift i fjorden

Rekefisker mener oppdrettsgigant har ødelagt rekeforekomstene ved Leka. Marine Harvest kjenner seg imidlertid ikke igjen i påstandene.

ANMELDER OPPDRETTSGIGANT: Rekefisker Tor Inge Larsen har anmeldt Marine Harvest og et brønnbåtrederi for ulovlig dumping av avlusingsmiddel. 

arkiv

KOLVEREID: Tor Inge Larsen fra Brønnøysund fisker reker blant annet i områdene ved Lekafjorden. Nå har han anmeldt Marine Harvest og brønnbåtrederiet Rostein AS for å ha ødelagt rekeområdene han bruker.

– Vi har prøvd alt. Vi har skrevet brev til myndighetene, vi har snakket med masse folk i forskjellige etater. Men ingen ting skjer. Nå setter vi vår lit til at politiet gjør jobben slik at vi får prøvd dette i rettsvesenet, sier Larsen som mener de nå har passert ei grense for hva økosystemene i fjordene tåler.

Utslipp

– Det vi har anmeldt er utslipp fra brønnbåtene i forbindelse med avlusing. De har etter hva vi forstår en utslippstillatelse for selve anlegget der de kan pøse gifta de bruker til avlusing. Men det vi erfarer er at når de er ferdige med jobben så kjører de langt fra oppdrettsanlegget og pøser gifta ut i sjøen der.

Larsen mener det er gjort altfor lite forskning på hva giftene vil føre til.

– Når et anlegg avluses, dør rekene i et stort område.

Det mener han både de og forskerne har bevist uten at det har fått konsekvenser for dem som driver med avlusing.

– Jeg har et godt eksempel. Jeg lå og fisket reker ved Leka, og fangstene var på omkring 1.000 kilo per dag. Så begynte de med avlusing på et anlegg cirka én kilometer unna. Uka etter var fangstene gått ned til fire kilo på et fem timer langt trål. De få rekene vi fikk var bleike i skallet og halvdøde.

Noe var galt

Noe av fangsten ble sendt Havforskningsinstituttet, og de konkluderte med at noe var galt med rekene.

– Men når de skulle søke om penger til å forske mer på dette, så var det stopp. De fikk ikke penger da, og har så langt vi har klart å få rede på ikke fått penger til dette siden.

– Det er en måte man kan omgå dette problemet på. Det er å kreve at gifta fra avlusinga skal inn på land. Jeg har et toalett om bord på rekebåten, og myndighetene krever at avfallet derfra skal på land. Men tusenvis av liter med gift fra en brønnbåt kan gå rett i sjøen, sier rekefisker Tor Inge Larsen.

- Godkjent middel

- Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene fra Larsen, sier Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef for Marine Harvest.

Han forteller at de under avlusing på det aktuelle anlegget har tatt i bruk hydrogenperoksid. Det er et oksiderende middel som brukes til en rekke formål, som blant annet bleking av tenner og hår og desinfisering.

- Det er også et godkjent middel til bruk mot lakselus. H2O2 blir raskt fortynnet og brutt ned til vann og oksygen ved utslipp. Det blir ansett for å ha en god miljøprofil og kan på ingen måte omtales som gift, forklarer han.

Handler i henhold til loven

Hjetland mener Marine Harvest har handlet i henhold til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen og har ikke tatt i bruk tømmingspunkter i nærheten av kjente fiskefelt.

- Våre retningslinjer tilsier at tømmingspunkter skal være minst 1 km unna kjente fiskefelt. Ved tømming skal også brønnbåten være i bevegelse, for å optimalisere fortynningshastigheten, sier han.

Kommunikasjonssjefen legger til at disse retningslinjene er innført som føre-var tiltak og ikke fordi de mistenker at H2O2 kan være skadelig for miljøet.

- Vi er likevel åpne for innspill fra fiskere og andre, dersom noen skulle ha meninger om næringens praksis for behandling mot lakselus, sier Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.