Norsk politi beredt til å skjerpe beredskapen

Foreløpig er det ingenting som gir politiet grunn til å skjerpe beredskapen ytterligere.
arkiv

Oslo (NTB): Men det blir vurdert fortløpende å iverksette tiltak, ifølge Politidirektoratet.

Direktoratet poengterer at trusselvurderingene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utgjør en viktig del av grunnlaget for politiets sikkerhets- og beredskapsvurderinger.

– Vi er i tett dialog med PST. Vi vil vurdere å iverksette ytterligere beredskapstiltak basert på de trusselvurderinger som kommer, blir det opplyst fra direktoratet.

Det er heller ingenting så langt som gir grunn til å endre beslutningen om å oppheve den midlertidige bevæpningen av norsk politi.

– Trusselbildet kan igjen endre seg raskt, og våre mottiltak må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå, opplyser direktoratet. (©NTB)