Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentant for SV:

Hvor ble det av valgstemmen din?

arkiv

Heimesitterpartiet ble det største partiet ved fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag med 44,3 prosent.

Av de nordtrønderne som gikk til valglokalet stemte 3 av 4 på de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV. Da skulle vi tro det ble et rød-grønt fylkesråd i fylkestinget i Nord-Trøndelag, men nei. AP trosset de nordtrønderske velgerne og LO i Nord-Trøndelag og gikk for et fortsatt samarbeid med Høyre og KrF. Et samarbeid med partiet Høyre, som er Ap sin hovedmotstander ved stortingsvalget i 2017!

Tegneren Knut Høihjelle si tegning i NA 19. september tar valget i Nord-Trøndelag på kornet. Her blir Ap-stemmeseddelen blå på tur ned i stemmeurnen.

I oktober har de nye kommunestyrene konstituert seg. Vi ser de merkeligste samarbeidskonstellasjoner. Ordførermakta skal vinnes for enhver pris. Den politiske ideologien er tydelig vis død. Makt har blitt en ideologi i seg sjøl.

Ordførerpartiene Ap og Sp, som står hverandre nært politisk, har mange steder vært som hund og katt i kampen om ordførervervet. Hadde de samarbeidet, og tatt med seg SV i tillegg, ville Ap og Sp ha fordelt de aller fleste ordførerne og varaordordførerne mellom seg i et rød-grønt samarbeid. Enden på visa er at partiet Høyre, som jamt over gjorde et dårlig valg i Nord-Trøndelag, har fått ca en tredel av varaordførerne i fylket. Høyre som svekker kommuneøkonomien i distriktskommunene og som de rød-grønne partiene har som hovedmotstander ved stortingsvalget i 2017!

Det som bekymrer mest ved valget er at 40–45 prosent av velgerne ikke avgir sin stemme. Vi tar kanskje demokratiet for gitt, men 22. juli 2011 og den urolige verden rundt oss, forteller oss at demokratiet aldri må tas for gitt.

Så kan vi sjølsagt ha litt forståelse med de som er frustrert over politikerne og de politiske partiene. For er det noe forskjell på partiene? Er ideologiene døde? En rød stemme blir til et blått samarbeid. En grønn stemme blir til et blått samarbeid.

Velgerne fortjener politikere som er opptatt av politikk framfor makt. Politikere som har langsiktige tanker om å bygge framtidssamfunnet, ikke bare kortsiktige løsninger i en fire- årsperiode. Til sist fortjener demokratiet samfunnsborgere som bryr seg så mye om samfunnet de lever i at de går og stemmer. Uansett hvor håpløse politikerne er!