Aage Westerhus, Paul Almåsvold:

Synes ikke mulig å stoppe galskapen

arkiv

Det kommer ingen reaksjon på alle våre påstander hvor galt fylkestingvedtaket vedr. 1. del av Fylkesveg 17 er. Vedtaket skal vel kjøres gjennom uansett hvor uøkonomisk, upraktisk, miljøbelastende og rasering av dyrkajord det er.

En ting er at vedtaket gir en økonomisk belastning på deler av Namdalen som ikke står noe i stil med nytten. En annen sak er det for alltid låser mulig- heten for tilfredsstillende vegløsning for industrien i Follafoss.

Det synes være meget sterke krefter i Malm og Steinkjer som har prestert å få til et vedtak i fylkestinget som kun tilgodeser Malm, ikke Verran. Det er ikke mulig å få til en lykkeløsning for Verran/Follafoss sammen med Fv 17. Nå må politikerne prioritere. Hva skal vi ta først? Fv 17 eller veg til Verran/Follafoss.

De nevnte sterke krefter vil sikkert svare: Verran.

Vel så lar vi Fv 17-planene ligge, og så bygger vi først veg til Verran. Den bygges/forbedres gjennom Sør-Beitstad. Steinkjer–Rones med bru over Rambergholmen. Det blir knapt 1 km ny veg. Antar at bru som skissert fra Rones til Verran (Norumlandet) – bygget på på innsiden av Rambergholmen (kun på sjøbunn for å unngå fredet grunn) kan bygges for kr 1 milliard incl. tilførselsveger på begge sider. Her kan kraftkabler legges i føringer i brua og kraftmaster kan rives.

Fylkesvegen gjennom Sør-Beitstad er meget nedkjørt grunnet sterk belastning da den ble brukt som omkjøringsveg da E6 ved Rungstadvatnet var stengt i en lengre periode i 2014. Utbedringsarbeid var meget nødvendig. Dette arbeidet har startet opp.

Når denne nye ved til Verran er ferdig, startes vegprosjekt FV 17. Strekningen Asp–Sprova kan, etter vårt forslag, utføres til en pris av kr 685 millioner. D.v.s at de to nevnte prosjekter, Steinkjer–Verran og Asp–Sprova, kan gjennomføres for til sammen kr 1,7 milliarder. Prisen for nåværende fylkestingvedtatte plan er på 2,3 milliarder. Altså en besparelse på kr 600 millioner!

Dessuten sparte driftskostnader per år: 18 km a kr 50.000 (kan være kr 100.000) = kr. 900.000 (kr 1,8 mill)

Er prinsippene så viktige at en er villig til å misbruke kr 600 millioner i anlegg + kr 1 mill i driftskostnader per år, og samtidig ødelegge gode transportmuligheter for Verran og store deler av Namdalen?