– Dette er en god og seriøs eier

Tidligere hovedaksjonær, Statkraft, mener Aquila Capital vil bli en god eier for Småkraft AS.

SELGER IKKE ARVESØLVET: Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statskraft avviser at de selger arvesølvet ut av landet med salget av aksjene i Småkraft AS. 

arkiv

KOLVEREID: – Aquila Capital har ambisjoner om å kjøpe seg opp i fornybar energi, og oppkjøpet aksjene i Småkraft AS er en del av dette, sier presse- talsmann Knut Fjeringstad i Statkraft.

Det tyske selskapet har allerede før dette oppkjøpet betydelige eierandeler i norsk vannkraft. Norsk Grønnkraft er de eneeiere av, I tillegg har de eierandeler i Tinfos (36 prosent) og Jørpeland Kraft (33 prosent).

Fjeringstad avviser at de med dette salget sender deler av «det norske arvesølvet» ut av landet.

– Kraftverkene ligger der de ligger. Fallrettighetshaverne vil fortsatt få de inntektene fra kraftverkene som er kontraktfestet, og som sådan vil et aksjesalg i morselskapet ikke ha noen betydning.

Han tror utenlandske eiere vil ha noe å tilføre selskapet i form av kompetanse.

Småkraft AS har helt siden starten vært en pådriver for at verdien av fallrettigheten skal tilfalle rettighetshaverne.

– Selskapet har laget en modell for fallrettighetsleie som har bidratt til mye verdiskaping rundt om i Distrikts-Norge, sier han.

Siden oppstarten i 2002 har Småkraft AS bygget 45 kraftverk, og har for tida 15 under bygging og mer enn 100 kraftverk under utvikling. Årlig produksjon er over 500 GWh.