Drifta av Rock City legges ned

Når driftsgrunnlaget faller bort, må drifta av Rock City Namsos opphøre, sier ordfører Arnhild Holstad.

LEGGES NED: Drifta i selskapet Rock City vil opphøre fra årsskiftet, mener namsosordfører Arnhild Holstad,FOTO: ESPEN FOSSLAND 

arkiv

NAMSOS: Tirsdag ble det klart at heller ikke Nord-Trøndelag fylkeskommune opprettholder driftstilskuddet til Rock City Namsos.

– Men hvis staten allikevel skulle komme med penger til Rock City, vil fylkeskommunen følge opp sin forpliktelse. Slik situasjonen er i dag, mener jeg Namsos kommune må ta initiativ til hva som skal skje videre. Vi er åpne for samtaler og diskuterer gjerne framtida til Rock City med kommunen, sier fylkesråd May Britt Lagesen.
Helt som forventet

Namsos-ordfører Arnhild Holstad tar beskjeden om kuttet i driftstilskudd med fatning.

– Det var som ventet, sier Holstad, som regner med at også Namsos kommune følger på og trekker driftstilskuddet til selskapet i budsjettmøtet 10. desember. En naturlig konsekvens av det er at drifta i Rock City blir lagt ned, men at selskapet vil bli et sovende selskap.

– Hva skjer så?

– Da tar vi de to millionene til driftstilskudd og legger i husleia. Rådmannen har allerede avsatt en ekstra million kroner til å dekke opp husleieforpliktelsene i en udisponert reserve, svarer Holstad, som sier kommunen med det første vil kalle inn til et arbeidsmøte med styret for å få en total oversikt over hva selskapet driver med.


Kreves en grundig jobb

– Det er to ting vi må se på. For det første bygningsmassen, så porteføljen, det vil si prosjektene i tilknytning til Rock City. Kan noe leve videre uten Rock City? Det er slikt vi må vurdere, sier Holstad.

– Du nevnte bygningene?

– Ja, vi må se på hva husene skal brukes til. Vi har allerede private interessenter som ønsker seg inn i lokalene, sier Holstad og legger til at det må være et mål å få brukt mest mulig av de flotte lokalene.

– Det er ikke sånn at dørene stenges. Både kinoen og opplevelsessenteret skal fortsatt eksistere, men vi bør vurdere om aktiviteten i eksempelvis opplevelsessenteret bør reduseres enda mer, sier Holstad.


Stake ut en ny veg

Daglig leder Bård Jørgen Iversen sier at det ikke er noe tema å slå Rock City konkurs.

– Hvilken form selskapet skal ha i framtida, vet vi ikke ennå. Vi jobber for å finne den beste løsninga for Rock City som selskap, bygningsmassen og kommunen som eier, sier han.