Namdalen høyt på prioriteringslista

Utbygginger til 129 millioner

Innen 2019 skal det stå helt nye verkstedhaller klare til bruk på skolene i Namsos og Rørvik.

GODT I GANG: Rektor Steinar Lio ved Olav Duun videregående skole, sier de er godt i gang med første byggetrinn av verkstedbygninger, og han er fornøyd med at fylkesrådet gjennom økonomiplanen bekrefter at fase to av utbygginga ved skolen kan stå ferdig i 2019. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FRYSE NIVÅET: Fylkesråd May Britt Lagesen vil bruke penger på å opprettholde et visst driftsnivå selv om elevtallet synker de neste årene. 

arkiv

NAMSOS:– Vi har jobbet med dette lenge, og det var derfor ingen stor overraskelse, men det er godt at vi endelig kan komme skikkelig i gang, sier rektor Steinar Lio ved Olav Duun videregående skole i Namsos.


Satser 129 millioner

I alt skal fylket investere 129 millioner kroner på nye verkstedbygg ved videregående skoler i Namdalen fram til 2019.

Ved Olav Duun videregående skole fortsetter oppgradering av verkstedene for fullt inn i 2016, og det er satt av 73 millioner kroner til trinn to som skal stå ferdig i 2019. I alt skal det brukes 101 millioner kroner på verkstedbygg ved skolen

– Når alt er ferdig vil vi ha fått samlet elektrofag, byggfagg og teknikk og industrielle produksjon under ett tak, sier Lio

Fylkesrådet foreslår også å investere 19 millioner kroner til ny verkstedhall Ved Ytre Namdal videregående skole med mål om at det kan stå ferdig i 2018.


Nytt bygg – ny utdanning

I september i år gikk søknaden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT om å starte opp maskinoffiserutdanning ved Ytre Namdal fagskole. Fylkesrådet foreslår derfor å sette av 8,7 millioner kroner til å skaffe de nye maskinistene tak over hodet.

Administrativ leder ved Ytre Namdal fagskole, Marit Stovner er veldig fornøyd med at et nybygg kom med i økonomiplanen.

– Dette signalet betyr mye for ungdom i videregående skole som vil satse på en videre utdanning innenfor marin sektor, sier Stovner.

Som sier at de har tunge aktører innenfor skipstrafikk og – næring i ryggen.

– Tilbakemeldingene er at behovet er der, og når dette er på plass får vi et veldig bra fagskoletilbud her i Rørvik, sier hun.


Skoletilbud og kutt

Selv om det skal investeres tungt, skal det også kuttes innenfor skolesektoren.

– Med lavere budsjetter og synkende elevtall må vi omstille, og det er helt klart at tilbudsstrukturen blir noe vi må jobbe med framover, sier fylkesråd May Britt Lagesen

Nordtrønderske spesialiteter som forskerlinjene og spisset satsing på kultur og idrett også vil bli vurdert i denne prosessen.

Lagesen sier at elevtallet vil nå et bunnivå i 2020, før det sakte øker igjen. Derfor foreslår fylkesrådet å sette av midler nå til å fryse driftsnivået på 2019 nivå når de kommer dit. Samtidig som driftsnivået skal ned med 35 millioner kroner i forhold til 2016.

– Fra vårt ståsted er det ikke ønskelig å bygge seg helt ned til et minimumsnivå. Slik at ved å bruke ekstra ressurser i en periode med lave elevtall vil vi kunne bevare en rasjonell tilbudsstruktur og ta vare på kompetanse, for å stå godt rustet når elevtallene øker igjen, sier hun.

– Når får vi selve skolestrukturdebatten omkring de videregående skolene?

– Det skal jeg ikke ha noen sterke formeninger om per i dag, men med mindre penger å drive skole for må vi helt sikkert belage oss på flere omstillinger framover, sier hun

Når det gjelder hvilke utdanningstilbud som skal gis hvor i fylket vil det komme som en egen sak til fylkestinget.