Christina Dahl

«Vi»

arkiv

Og da var det at haka ramla ned på omtrent tredje eller fjerde skjorteknappen...

Du trenger ikke komme trekkende med noe «vi» her, prost Dagfinn Thomassen, før du tar til orde for et bygg som inkluderer ALLE innbyggerne: kristne, frikirkelige, muslimer, baptister, hinduer, buddhister, sektmedlemmer, humanetikere, ateister, hedninger, gudløse, osv.

Først med et sånt fellesbygg er det snakk om et reelt «vi». Nå er det bare et elitistisk, ekskluderende, segregerende «vi».

Fremdeles har ingen, politikere eller kirka, kunnet hoste opp noen gode, rasjonelle, fornuftige, holdbare argumenter for hvorfor dette bygget skal forbeholdes EN gruppe mennesker.

Spesielt merkelig er det fordi et fellesbygg vil være økonomisk gunstig og desidert mer framtidsrettet.

Kirka vil sjølsagt ha mest mulig. For dem er «vi» et snevert begrep.

Når skal politikerne jobbe for ALLE innbyggerne i denne saken? Sånn at de kan snakke om et reelt «vi»?