- Dagens tjenestetilbud kan ikke opprettholdes

Som tidligere varslet må Nord-Trøndelag fylkeskommune stramme inn de kommende årene.

KUTT: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sier tjenestetilbudet må reduseres. 

arkiv

STEINKJER: – Fram til nå har budsjettene vært preget av mye påplussing, men slik blir det ikke i 2016, sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik da fylkesrådet i går la fram sitt budsjettforslag for 2016 og økonomiplanen for 2016–2019.

Fram mot 2019 må Nord-Trøndelag fylkeskommune belage seg på 103 millioner kroner mindre å produsere tjenester for.

– Det betyr kort og godt at dagens tjenestetilbud ikke kan opprettholdes, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Hun sier at det vil bety kutt på alle sektorer, og at det vil kunne få konsekvenser for tilbudsstrukturen i den videregående skolen, men det betyr også mindre penger til drift av veger framover.

Samtidig som driftskostnadene skal ned, skal det investeres 2,15 milliarder kroner i den samme perioden. Hvorav omkring 1,7 milliarder kroner skal brukes veg de neste fire årene. Brorparten – 1,4 milliarder skal brukes på fylkesveg 17/720 Dyrstad–Sprova-Malm. Noe som betyr at andre investeringer blir redusert.

Samlet fram mot 2019 er det foreslått å investere 265 millioner til andre nødvendige tiltak på fylkesvegene, hvor asfalt og bruer går inn i dette beløpet.