Lakseseminar i Grong

Innsiget nær halvert

I løpet av de siste 30 årene er det årlige innsiget av laks til kysten halvert. Men det er ikke det som bekymrer forskerne.

SEMINAR: Fiskeforvalter Anton Rikstad, Eva Thorstad i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og leder i Namsenvassdraget Elveeierlag, Jan Olav Tømmerås, tok en prat om årets sesong under lakseseminaret på Grong videregående skole onsdag. 

HEDRET: Anton Rikstad innledet seminar med å hedre Jørgen Melhus som fanget en diger hannlaks midt ute på åkeren i høst. 

arkiv

GRONG: Namsenvassdraget Elveeierlag inviterte onsdag til lakseseminar på Grong videregående skole. Med fiskesesongen 2015, status for norske laksebestander, lus, oppdrettslaks og rekruttering på time- planen, hadde grunneiere, fiskere og andre interesserte møtt opp for å få input om hva som rører seg i elvene for tida.

– Det er kjempeartig at så mange har tatt turen, innledet leder i Namsenvassdraget Elveeierlag, Jan Olav Tømmerås.

– I løpet av sesongen 2015 ble det tatt opp 30 tonn med laks i Namsenvassdraget, og det er svært gledelig, fortsatte han før fiskeforvalter Anton Rikstad tok over stafettpinnen.


Vil kartlegge fiskerne

Oppsummeringa av årets fangst var noe av det Rikstad informerte de frammøtte om.

– I Namsen ble det tatt opp nesten 1.200 storlaks, og passerer vi 1.000 storlaks i løpet av en sesong – kaller vi det et storlaksår, opplyste Rikstad.

Men det han kanskje var mest opptatt av, er å få til et samarbeid med elveeierlaget for å skaffe seg en oversikt over fangstinnsatsen.

– Det vi ikke vet er hvor mange som fisker i løpet av sesongen. Derfor inviterer vi dere til å samarbeide om dette, og det er store muligheter for at vi kan gå inn med midler til et slikt samarbeid, informerte fiskeforvalter Rikstad.


Stabilt vassdrag

Eva Thorstad fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Norsk institutt for naturforskning (Nina) – tok deltakerne på seminaret gjennom statusen for laksebestanden.

Med utgangspunkt i naturmangfoldloven ble det innført en egen kvalitetsnorm for villaks vedtatt som kongelig resolusjon i 2013. For å kunne høste av overskuddet, er man avhengige av å få nok laks tilbake til elva.

– Det årlige innsiget til kysten er mer enn halvert de siste 30 årene, men til tross for det, har Nord-Trøndelag holdt et stabilt høyt høstbart overskudd de siste årene, sa Thorstad.

– Namsen har svært god gytebestandsmåloppnåelse, og er en sunn og frisk elv. Det som bekymrer meg mest er lakse- lusa og rømt oppdrettslaks. Det er altfor høye andeler rømt oppdrettslaks, kan vi lese ut fra prøver fra norske elver i gyte- tida. Og det er ingen tvil om at lusa er svært betydelig når det kommer til reduksjon av villaksbestanden, sa Thorstad i sitt innlegg.


Hedret ung fisker

Det var et titalls forelesere som var invitert til lakseseminaret, men det var det en ung fisker som stjal oppmerksomheten i starten av seminaret.– Til å starte med ønsker vi å hedre en person som har gjort noe bra for laksen, og det er Jørgen Melhus, sa Rikstad som overleverte ei fluestang til den unge laksefiskeren.

Unggutten reddet nemlig en strandet laks på en åker tidligere i høst.