Over 250 skrev under på å ikke drikke alkohol sammen med barn i jula

Mer enn 250 personer skrev under på at de ikke vil nye alkohol i jula sammen med barn da IOGT aksjonerte i Namsos.

KAMPANJE: Fra venstre regionleder Per-Arne Lillebø og kampanjeleder Gisle Bangsund. 

arkiv

NAMSOS: IOGT hadde Hvit jul-aksjon i Namsos mandag 16. november, og 262 skrev under på å ikke nyte alkohol i jula sammen med barn. Det skriver John Almendingen, sekretær i IOGT Region Midt-Norge, i en pressemelding.

Det var leder for IOGT Region Midt-Norge, Per-Arne Lillebø, som sammen Gisle Bangsund fra IOGT Norge som stod for aksjonen.

- Hvite dager er et mye brukt begrep om alkoholfrie dager. I november og desember har IOGT stand rundt om i landet for å oppfordre foreldre og andre voksne til å skrive under Hvit jul-kontrakt om ikke å drikke alkohol når de er sammen med barn i julen. Julen er barnas høytid og en tid for å være sammen på barnas premisser. Barn ønsker voksne som er til stede og som oppfører seg normalt og hyggelig. I desember drikkes det dobbelt så mye som i de andre av årets måneder. Juletradisjonene er fuktige i mange hjem, og mange barn gruer seg til jul på grunn av voksnes drikking. I samband med Hvit jul-aksjonen ble det også vervet nye medlemmer til IOGT, står det i pressemeldingen.

Per-Arne Lillebø og Gisle Bangsund orienterte om IOGTs aktiviteter. Organisasjonen driver et utstrakt arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat nå er IOGT med på et stort nødhjelps- og gjenoppbyggingsprogram i Nepal etter jordskjelva som ramma landet i april og mai i år.

Innenlands driver IOGT mange aktiviteter. De nevnte flere IOGT-prosjekt.

- ”Sterk & Klar" er et foreldreprogram som er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre og foresatte i arbeidet med å forhindre at ungdommene skal komme for tidlig i kontakt med alkohol. ”Sterk & Klar” har fokus på nettverket mellom foreldre og kontakten mellom unge og voksne. "Enestående familier" er et prosjekt som arbeider for og blant enslige foreldre. "Sammen Om Nøden" er et sosialt prosjekt som IOGT driver sammen med andre frivillige organisasjoner. Sammen med kommunene drives SON-senter flere steder i landet, og nær 600 mennesker får daglig et varmt måltid ved et av disse sentrene, står det i pressemeldingen.

- For IOGT er det viktig at det skal bli akseptert at en ikke drikker alkohol. Ingen skal måtte møte drikkepress. Dette er ei utfordring i dag, da alkohol hører med i mange sosiale sammenhenger, og det sjelden blir stilt spørsmål om hvorfor det er slik, skriver Almendingen.

- IOGT vil derfor sette et kritisk blikk på alkoholkulturen. IOGT vil bidra til at flere setter spørsmålstegn ved den rolla alkoholen har i vår kultur og gjøre det enklere å ta alkoholfrie valg. På standen  i Namsos møtte et positivt publikum, og mange unge støtta kampanjen, står det i pressemeldingen.