Satser 100 millioner kroner

Vil bruke rognkjeks for å bekjempe luseproblemene i Midt-Norge.

STORT ANLEGG: Per Anton Løfsnes (til venstre), Geir Tore Olsen (prosjektleder og teknisk sjef) og Ole Martin Løfsnæs (driftsleder) satser på rognkjeks i kampen mot lakselus.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

LAUVSNES: Produksjonsanlegget, til en prislapp på 100 millioner kroner, er under bygging i Flatanger.

Bak byggingen av produksjonsanlegget på Lauvsnes, står selskaper som Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Bjørøya fiskeoppdrett, Emilsen Fisk, Nova Sea og Aqua Gen.

Har det travelt

– Vi må få bygget anlegget så fort som mulig, sier produksjonsleder Ole Martin Løfsnæs til NRK

Rognkjeksa fra produksjonsanlegget skal brukes til å bekjempe lakselus. Målet er å kunne bruke fisken til å bekjempe luseproblemene i hele Midt-Norge.

NA har omtalt prosjektet flere ganger -

Satser på rognkjeksoppdrett

Bjørøya Fiskeoppdrett og Midtnorsk Havbruk satser stort på landbasert anlegg for oppdrett av rognkjeks i kampen mot lakselus.

. Den gangen ble prislappen på anlegget antydet til å være omtrent 60 millioner kroner. Ifølge NRK er det imidlertid 100 millioner kroner som nå legges på bordet for anlegget.

Fem-seks millioner fisk

– Flere selskaper ønsker seg inn som eier og det er vi positive til da vi legger opp til å kunne produsere store mengder rognkjeks framover. Vi planlegger å levere fisk kun til eierne av oppdrettsanlegget i starten, sa Ole Martin Løfsnæs til NA tidligere i år.

Den gangen håpet han å ha fisk i anlegget innen oktober. De første rognkjeksene er nå i oppdrettskar, mens anlegget ferdigstilles. Det er meningen at fem-seks millioner fisk skal kunne produseres.

– Vi fant jo fort ut at rognkjeksa hadde en god effekt på lakselusa, men det er nå håpløst å få kjøpt rognkjeks. Derfor må vi nå bygge et stort anlegg. Helst skulle vi gjort dette i går, så dette må gå fort, sier han til NRK.