Hugo Skarstad

-Det betyr nedleggelse av bygdesamfunnet Salsbruket

Oplø skole, Salsbruket 

arkiv

Rådmann Wendelbo i Nærøy kommune har fremmet et forslag om nedleggelse av Oplø skole fra skoleåret 2016-2017 for å spare penger. Samtidig foreslår han tunge investeringer i kommunesentret for å skape utvikling og en attraktiv kommune å bo i, som han selv sier!

At disse investeringene går på bekostning av tilbudene ute i distriktene blir ikke nevnt med ett ord!

Ordfører i Nærøy kommune Steinar Aspli sto etter kommune valget fram, og takket for fornyet tillit og lovte å fortsatt jobbe for distriktene i kommunen.

Hvilke distrikt snakker Aspli om?

Siste gang Wendelbo viftet med sparekniven ble barnehagen ved Oplø oppvekstsenter lagt ned med Aspli sin velsignelse. Med et pennestrøk ble oppvekstsentret redusert så mye at det ble en lett sak å legge ned resten ved neste korsveg, det var en skjult agenda som noen av oss gjennomskuet med en gang, Aspli uttalte at det ikke var grunnlag for en barnehage i kommunal regi på Salsbruket, noe som ikke stemte. Vi har pr. i dag 6 barn som blir tvunget til å reise til Strand og Høylandet for å gå i barnehage. Da vedtaket ble gjort var det noen færre brukere, og det argumentet ble brukt for alt det var verdt. Jeg ser ikke at dette vedtaket var et distriktsfremmende tiltak, som Aspli viser til!

Vi som bor og arbeider på Salsbruket, ofrer mye som blir sett på som en selvfølge i sentrumsnære bygder. Jeg kan nevne mangel på organisert sport og fritidsaktiviteter for våre barn og unge, kino, reisetid til ungdomsskole, pendling m.m.. Er det da for mye forlangt at kommunen ofrer litt for å opprettholde drift ved barnehage og skole, slik at bygdesamfunnet Salsbruket kan bestå i fremtiden? Etter mitt syn så er det god distriktspolitikk!

Bedriftene på Salsbruket bidrar mye til kommunekassen. Det er i distriktene hovedtyngden av verdiene skapes, ikke i kommunesentret. Det er for galt at vi må minne våre politikere på dette! Det er innlysende at kommunen tjener på å opprettholde skole og barnehage på stedet, sett ifra ett samfunnsøkonomisk perspektiv. Man trenger ikke noen professorutdannelse for å forstå det.

Salsbruket er i en særstilling i kommunen når det gjelder transport og reisetid, og utfordringer knyttet til dette. Det er på tide at våre politikere får opp øynene for dette! Skal vi sende våre 5–6 åringer på skole til kommunesentret betyr det 8 timers arbeidsdager, ferjetransport og 2 busser å forholde seg til, dette er, og må være uakseptabelt!

Nedleggelse av skolen betyr også nedleggelse av Salsbruket. Hvem flytter hit for å etablere seg på en slik plass som Salsbruket, når vi ikke en gang har skole og barnehage å tilby dem? Ingen, det sier seg selv! Bedriftene på stedet har problemer med å skaffe arbeidskraft. Flotte bolighus som er til salgs blir ikke solgt i dag, pga. det ovennevnte, og verre kommer det til å bli! Jammen sa jeg distriktssatsing!

Hvis vi nevner Gravvik skole så vil jeg tro at innsparing ved en nedleggelse vil være betydelig for kommunen, og transportutfordringen vil være minimal. Vi snakker ca. en halv times reisetid en veg, men dette er ikke en gang ett tema for Aspli og co.

Wendelbo vil heller ikke grise til eget reir ved å dra inn Foldereid i debatten, Han viser til et stabilt elevgrunnlag, men er ikke hverdagen for våre elever like viktig i så måte, selv om vi har under halvparten av elevantallet ved vår skole?

Det er ikke mitt mål å sette grendeskolene opp imot hverandre, det er politikken og prioriteringene til våre politikere jeg setter spørsmålstegn ved.

Jeg registrerer også med undring at flere Ap-politikere er for nedleggelse av vårt samfunn og skole, at Salsbruket har vært hovedbastionen for arbeiderbevegelsen i kommunen i flere generasjoner betyr ingen ting lengre, politikken må vike, for posisjoner har blitt viktigere for politikerne enn politikken!

Jeg synes det er synd at Aspli med venner skal bestemme, og gjøre forskjell på hvilke bygdesamfunn som skal bestå i fremtiden.

Nå skal det sies at det ennå ikke er fattet vedtak i saken, og ikke er det opp til Aspli alene heller. Men det at tidligere negative vedtak som berører Salsbruket, er støttet av Aspli, maner til uro omkring saken,

Aspli & co. har nå en god mulighet til å vise hvilken politikk de står for, og at det ikke kun er et spill for galleriet!