Fikk 800.000 orgelkroner fra stiftelse

Da Eva Kaldahl kunne avsløre at orgelprosjektet får 800.000 kroner, var jubelen så stor at kirketaket nesten løftet seg.

SAMMEN: Thomas Brøndbo og gospelkoret Salt opptrådte på denne spesielle konserten, ett år etter at innsamlinga til nytt kirkeorgel i Ranem kirke ble igangsatt. 

JUBLET: Yes! Leder Håvard Ødegård i Salt jublet sammen med leder Eva Kaldahl i orgelkomiteen over den glade nyhet fra stiftelsen. Thomas Brøndbo (til venstre) bivånet det hele med et smil. 

arkiv

OVERHALLA: 18. november var det et år siden startskuddet gikk for innsamling av penger til nytt orgel i Ranem kirke. Det ble grundig markert onsdag med kirkekonsert nummer seks for den gode sak – med aktørene Thomas Brøndbo og gospelkoret Salt med band.


Orgel for en katedral


At det denne kvelden ble samlet inn nye 20.000 kroner til prosjektet kom som en fin bonus. Men det var en ting som vakte enda større jubel, og det var da konvolutten fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse ble åpnet:

I brevet sto det at Ranem menighetsråd innvilges kroner 800.000 i støtte til prosjekt kirkeorgel, under forutsetning av at resten av prosjektet blir fullfinansiert.

Da de forløsende ord var sagt, brøt det ut full jubel i kirka. For som leder Håvard Ødegård sa det: Det skal ikke noe digitalt elektronisk orgel inn i Ranem kirke, overhallingens opp- høyde katedral.

– Å anskaffe et orgel til 30.000–40.000 kroner ville blitt så feil, sa Ødegård.


Prosjektet blir større


Nytt er det også at man nå har gått bort fra å anskaffe et 13-toners orgel. Nå går over- hallingene for et 19-toners pipeorgel til den nette sum av 4.7540.000 kroner.


Orgelkomiteen søker Overhalla kommune om å støtte prosjektet med 2,375.000 kroner. Så langt er det samlet inn 575.000 kroner ved å selge andelsbrev til 1.000 kroner stykket, gaver fra lag og foreninger, loppe- marked og offergaver. Eva Kaldahl er godt fornøyd med at de på et år har kommet så langt. Målet er å samle inn 800.000 kroner fra folket.

Nå er det opp til lokalt næringsliv å bidra med mer penger. 250.000 kroner er samlet inn, men orgelkomiteen sier de har behov for å samle inn mer enn dobbelt så mye.


Feiret med sang


Onsdag var gospelkoret Salt på plass sammen med Thomas Brøndbo for å underholde med musikk passende for kirke- rommet. Spesielt sterk ble Brøndbos framføring av Bobby Scotts og Bob Russels «He ain't heavy, he's my brother» fra 1969, en låt som dessverre igjen har fått stor aktualitet etter terroren i Paris. Og avslutninga var like talende: «We are the world» med både kor og solist.