Namdal tingrett er for liten for framtidas oppgaver, mener Domstoladministrasjonen

Frykt for namdalingens rettssikkerhet

– Det kan bli slutt på at folk fra Ytre Namdal blir dømt av sine likemenn. I framtida blir de i stedet dømt av noen fra Innherred.

ALLE MOT ÉN: Jann Ola Berget fra Domstoladministrasjonen orienter namdalsordførerne. Han møtte motbør fra samtlige tilhørere. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Bekymret: Lekas ordfører Per Helge Johansen (til venstre) og Viknas Amund Hellesø snakket på vegne av dem som får lengst reiseveg om Namdal tingrett legges ned. 

Erfaring: Odd Arve Bartnes, tidligere sorenskriver i Innherred tingrett fortalte hvordan det var å slå sammen tre tingretter. 

arkiv

NAMSOS: Kraftsalven kom fra Viknas ordfører Amund Hellesø da avdelingsdirektør Jann Ola Berget torsdag informerte om status for domstolsstrukturen i Norge.

– Det er en grunn til at jeg ofte må møte som meddommer når folk fra Vikna er tiltalt. Det er fordi lokalkunnskap er viktig. Men må vi reise til Steinkjer tror jeg mange fra Ytre Namdal vil si nei til å være meddommer. Det blir for langt, utdypet Hellesø.

Vikna-ordføreren er også bekymret for tilgangen til kvalifisert advokathjelp lokalt.


Advokatflukt også?

– Næringslivet i Vikna er veldig fornøyd med at det finnes advokat lokalt. Men advokaten sier det ikke vil være livsgrunnlag for praksis i Vikna dersom tingretten forsvinner fra Namsos, sa ordføreren som ikke er alene i sin bekymring om at Namdal tingrett er i ferd med å forsvinne.

– Jeg håper Domstoladministrasjonen virkelig tar disse signalene alvorlig. Samtlige ordførere har gitt en samstemt tilbakemelding om framtida til Namdal tingrett, oppsummerte fylkesmann Inge Ryan debatten og henvendte seg til avdelingsdirektør Berget:


– Viktig for regionen

– Domstolen er viktig for regionen. Jeg håper dere tar dette til dere.

Berget forsikret at det gjør man, men både da han innledet og under spørsmålsrunden kom det få, om noen, innrømmelser om at det store, negative sider ved en eventuell nedleggelse av tingretten i Namsos.

– Skal vi ha domstoler for framtida, mener vi at de må ha åtte til ti dommere, sa Berget.

Et krav Namdal tingrett ikke er i nærheten av å oppfylle med sine tre dommere. Spurt om hvordan avstand blir vektet, svarte Berget at avstand først og fremst er viktig for profesjonelle utøvere som politi, forvaltning, advokater. Ikke nødvendigvis for mannen i gata.


Hørt det samme før

– En vanlig innbygger er kanskje innom domstolen én gang i livet, argumenterte Berget.

Når det gjaldt innvendingene til Hellesø, overlot avdelingsdirektøren ordet til tidligere sorenskriver i Innherred tingrett, Odd Arve Bartnes.

Han ledet arbeidet med å slå sammen tingrettene i Stjørdal, Verdal og Inderøy for noen år siden, og mente erfaringene derfra tydet på at bekymringene fra ytre strøk var grunnløse.

– Vi hørte det samme den gang også, men ser vi på Levanger så har advokatveksten vært like stor der som i Steinkjer. Også i Stjørdal har det vært vekst. Advokater etablerer seg der markedet er, ikke der domstolen er, sa Bartnes.

Begge menn fra domstolene argumenterte også med at utviklinga krever større enheter.

– Da jeg startet som dommer 1981 og fram til 2001 så var arbeidsdagen stort sett lik. De siste ti femten åra har den endret seg radikalt, sa Bartnes.

Han viste blant annet til at rettsmekling i mange saker krever to dommere, blant annet barnefordelingssaker. Og da blir det fort spørsmål om habilitet i mindre domstoler.