Kortere arbeidstid?

arkiv

Lederen i Fagforbundet, Mette Nord, vil løfte fram kampen for sekstimers arbeidsdag. Nord mener denne reformen bør bli tema allerede ved lønnsoppgjøret neste år. Men hun hevder at iverksettelse trolig er realistisk først fra 2018, fordi det er viktig å få på plass nye pensjonsløsninger først.

– Vi skal ikke ta alt i ett jafs. Det bør skje over tid, men målet er å få sekstimers dag i løpet av 2020—2022, sier Nord. Miljøargumentet er ett av de viktigste for forbundslederen i landets største fagforbund. Hun sikter til at forventet velferdsvekst kan reduseres med kortere arbeidstid. Nord vil ha full lønnskompensasjon som «betales» gjennom flere moderate lønnsoppgjør.

LO-leder Gerd Kristiansen tok forsiktig til motmæle mot Nord i talen som hun holdt på LO Stat-konferansen på Gol onsdag. Kristiansen er enig i at det er viktig å diskutere spørsmålet om sekstimers arbeidsdag, men hun tror ikke det er riktig tidspunkt å løfte denne saken. LO-lederen viser til de store utfordringene som norsk arbeidsliv har. Nå er det viktigst å kjempe fram bedre pensjonsløsninger og sikre AFP-pensjonen for framtiden. Det er berettigede krav.

Eldrebølgen og fallende inntekter fra oljevirksomheten er to faktorer som vi bør legge vekt på når nye velferdsreformer diskuteres. Nord peker helt riktig på at Norge vil trenge rundt 100.000 flere ansatte i pleie- og omsorgsyrkene om få år, men det blir feil fokus når hun argumenterer med at kortere arbeidstid vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til denne sektoren.

Poenget er nemlig at det vil bli enda større mangel på arbeidskraft her til lands dersom vi alle skal jobbe kortere dager. Svaret er snarere å få de mange i denne sektoren som i dag jobber deltid til å jobbe fullt. En annen svakhet ved kortere arbeidstid er det enkle faktum at produktiviteten vil falle. Dermed vil konkurranseutsatt industri få enda større problemer med å klare seg. De neste 50 årene blir det dramatisk flere pensjonister per yrkesaktiv enn det som er tilfellet i dag. I 2060 vil det bare stå 2,5 yrkesaktive bak hver pensjonist. Det er det dobbelte av «belastningen» som de yrkesaktive hadde i 1970.

Sekstimers arbeidsdag kan nok høres besnærende ut for mange, men det norske samfunnet har ikke råd til en slik reform.