Mann dømt for sovevoldtekt – må i fengsel

Dom: To år og fire måneder

Namdaling i 20-årene er dømt til to år og fire måneder i fengsel for sovevoldtekt – og må betale oppreisning på 150.000 kroner.

DØMT ETTER PÅSTAND: Statsadvokat Per Morten Schjetne la ned påstand om fengsel i to år og fire måneder for den tiltalte for sovevoldtekt. Nå er en namdaling i 20-årene dømt til nettopp det. Til venstre: Hege Bjørgum Skillingstad. 

arkiv

NAMSOS: Det fastslår en enestemmig Namdal tingrett.

Natt til 6. mai i fjor hadde han samleie med en kvinne, til tross for at hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlinga.

Hovedforhandling ble holdt 16. november i Namsos.

Tiltalte møtte og forklarte seg. Han erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutninga.

Retten mottok forklaring fra fornærmede og to vitner.

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 annet ledd bokstav a, jf første ledd bokstad b til fengsel i to år og fire måneder.

Til fradrag i straffen kommer en dag for utholdt varetekst.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale fornærmede oppreisningserstatning med et fast beløp på inntil 150.000 kroner – to uker fra forkynnelse.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte behandles på mildest mulig måte.

I straffeutmålinga bemerker tingretten at det er allmennpreventive hensyn som begrunner straffenivået, og etter rettens syn må det reageres strengt og konsekvent på sovevoldtekter.

«Retten kan ikke se at hendelsesforløpet forut for overgrepet kan få nevneverdig betydning for straffutmålingen i denne saken», heter det i straffeutmålinga.

Tiltalte ble dømt etter påstanden.

Han idømmes ikke saksomkostninger.