Informerte Region Namdal om framtida for NTE

Kikket i krystallkula

Eierskap og framtida for NTE var et av tema ene under første dag av møtet i Region Namdal i Namsos

NY FRAMTID: NTE, eierskap og framtid var tema da ordførerne i Region Namdal fikk en orientering fra konserndirektør Christian Stav og styreleder Bjørnar Skjevik. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Namsos: Styreleder Bjørnar Skjevik og konserndirektør Christian Stav var i Namsos for å informere ordførerne i de 13 kommunene som utgjør region Namdal om framtida for NTE, satsingsområder, utvikling i energibransjen og eierskapsstruktur.


Framtidsvyer


Bakgrunnen er at eierskapet til NTE vil komme over på kommunenes hender om det skulle komme til en fylkessammenslåing til ett Trøndelag,

Stav kikket litt inn i krystallkula fram mot 2030 og presenterte noen tanker omkring utviklinga i kraftmarkedet, utvikling i kraftdistribusjon, kommunikasjon og ny teknologi.

– Men det som synes ganske sikkert er at framtida for energibransjen vil bli styrt av den globale klimapolitikken, mente konserndirektøren, og brukte utviklinga i kraftprisene som eksempel for å pense inn på de økonomiske framtidsutsiktene og utviklingsmulighetene.

Et stadig tilbakevendende tema når det gjelder utviklingsmulighetene til NTE er knyttet til et uttalt kapitalbehov.


Kapitalbehov


– Per i dag tjener vi penger på alt vi gjør, men det gis ingen garantier for framtida, sa konserndirektøren.

Og pekte på at skal NTE utvikle seg må de investere i lønnsomme prosjekter, enten alene eller sammen med andre.

– Vi har gode prosjekter, som kan gi lønnsomhet selv med dagens kraftmarked, men vi mangler finansielle muskler, sa han.

NTE er en stor aktør i nordtrøndersk målestokk. Liten om man tenker globalt. Selskapet omsetter for 2,6 milliarder kroner, og har fra 2009 og fram til i dag gitt eierne et utbytte på til sammen 1,15 milliarder.

– Vi har fått ei eierskapsmelding som sier at vi skal utvikle selskapet, sa styreleder Bjørnar Skjevik.

Som pekte på de to viktigste forutsetningene for å oppfylle bestillinga – kapital og struktur,

– Det igjen er avhengig av at selskapet får handlingsrom, slik at de avgjørelsene som skal tas ikke vil avhenge av langvarige politiske prosesser i 23 eierkommuner, sa han, og pekte på et par mulige organisasjonsmodeller.

Skjevik var også svært direkte med tanke på hva eventuelt nye eiere kan forvente av framtidige inntekter.

– NTE er avhengige av frisk egenkapital, vi bør ikke låne mer, og det er ikke for å provosere jeg sier at den sikreste måten per i dag for å skaffe ny kapital er å avstå fra å betale ut utbytte, sa Skjevik.