Nærpolitireformen rulles ut i 2016–2017

Utfordret ordførerne

Politileder Granli oppfordret politikerne til å ta en aktiv rolle i debatten om nærpolitiet.

NÆRPOLITI: Driftsenhetsleder i politiet, Stein Erik Granli, utfordret regionrådet til å mene noe tydelig om framtidas nærpoliti. 

arkiv

NAMSOS: – Hvis Namdalen som følge av nærpolitireformen skulle bli lagt ned som egen driftsenhet, blir vi kanskje sittende igjen med tjeneste- steder styrt utenfra i hele denne regionen. Er det noen her som har noe syn på det?

Fredag besøkte driftsenhetsleder i politiet, Stein Erik Granli, regionrådet – Region Namdal, for å orientere om status og framdrift for nærpoliti- reformen som skal være på plass i løpet av 2017.

Lattersalven fra de 13 ordførerne i regionrådet tydet på at det har de sterke meninger om.

Framtidas politi

Plassering av hovedsete i det nye Trøndelag politidistrikt var ikke tema.

– Det har mindre betydning. Det som er viktig, og som lokalpolitikerne aktivt bør gå inn i, er hvordan driftsenhetene og tjenestestedene skal organiseres i framtida, sa Granli.

I løpet av 2016 vil organisasjonsmodellen for politiet komme på plass, og i løpet av 2017 vil strukturen for tjenestesteder, les driftsenheter, og lensmannskontorer være på plass.

Granli viste til at politiet i Namdalen har folk i styrken med kompetanse som er etterspurt på nasjonalt nivå.

– Den kompetansen mener jeg det er viktig å beholde i Namdalen. Vi har allerede utviklet vår egen modell her i Trøndelag, med tre drifts- enheter, tilpasset geografi og befolkningsstruktur, nettopp med tanke på å ha kompetanse spredt i hele distriktet, sa han.

Og ba politikerne legge vekk tanken om kjempe innbitt for å beholde et lensmannskontor i alle kommuner.

– Slik kan vi tenke i en ideell verden, men utfordringa til dere som ordførere blir å tenke Namdalen under ett med tanke på å utvikle en helhetlig forebyggende tjeneste i hele regionen, sa han.


Felles oppgaver

Granli utfordret også ordførerne i Namdalen til å bli mer aktive i forhold til det politiet ser som et felles ansvar.

– Fra politiets side er det et sterkt ønske at kommunene i Namdalen blir enige om en felles ruspolitisk handlingsplan som forplikter alle kommunene på noen områder, og som legger konkrete føringer på andre, sa han.

Han var også innom områder som forbygging mot vold og at kommunene bør innta ei offensiv holdning opp mot økninga av asylsøkere og flyktninger.

Ordfører Per Olav Tyldum i Overhalla oppsummerte det slik:

– Vi er allerede langt på veg ferdig reformert i Namdalen ut fra trøndelagsmodellen. Det vi må mene noe om, er hvor nært politiet skal være, og der skal vi gi tydelige svar før strukturen skal vedtas, sa han.