Fylket kommer ikke til enighet med budvinner i Barlia:

Legges ut på nytt?

Den gamle husmorskolen i Overhalla vil etter alt å dømme bli lagt ut for salg på nytt, etter at budvinneren har lagt inn flere forbehold.

IKKE SOLGT: Den tidligere husmorskolen, senere videregående skolen i Barlia er fortsatt ikke solgt selv om fylkeskommune har akseptert et bud. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: – Vi vurderer nå om vi skal legge ut eiendommen i markedet på nytt eller gjennomføre et såkalt dekningssalg, men det er ikke endelig avklart ennå, sier rådgiver Trine Hagen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

For en tid tilbake ble det kjent at den gamle husmorskolen i Barlia i Overhalla ble solgt i begynnelsen av november, men fylkeskommunen har så langt ikke villet bekrefte at det er tilfelle.


Først ja, så kanskje


– Vi hadde en budrunde og fikk inn et bud som ble akseptert, men i ettertid har det skjedd ting som gjør at vi per i dag ikke har inngått noen avtale om overdragelse, sier Hagen.

– Hva handler det om?

– I ettertid har det dukket opp flere forbehold før siste budgiver vil vedstå seg budet, og det er forhold omkring dette vi har brukt en del tid på å få avklart, sier hun.

– Forbehold om hva?

– Det gjelder både omdisponering/bruksendring, statlige garantier og finansiering, opplyser Hagen.

– Var dette kjent da fylkeskommunen aksepterte budet?

– Vi mener nei. Vi hadde flere interessenter som var med helt mot slutten uten at det var lagt inn slike forbehold, og når alt ellers var likt aksepterte vi derfor høyeste bud ut fra at det er vår oppgave å oppnå best mulig pris for en offentlig eiendom, sier hun.


Asylmottak


Hagen sier at interessen for eiendommen har vært betydelig.

– Kan dere si noe om prisen etter budrunden?

– Det blir feil å gå ut med den nå, men vi snakker om bud langt over den prisantydninga som var satt i utgangspunktet, sier hun.

– Omdisponering og statlige garantier?

– Det bør ikke overraske noen at flere av interessentene ser mulighetene som ligger i en slik eiendom med tanke på å opprette asylmottak, og et av forbeholdene går blant annet på om man får de nødvendige tillatelsene for å kunne bruke bygningene til dette, sier hun.

– Når bestemmer dere vegen videre?

– Vi jobber som sagt med en avklaring omkring flere mulige løsninger, men målet er å ha ting på plass i løpet av de nærmeste dagene, sier Trine Hagen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.