Viknarådmannen om Fugl Fønix-kirke på Rørvik:

– Urealistisk prosjekt

Et urealistisk byggeprosjekt fra kirkekomiteens side er årsaken til at snart fire år er gått tapt, mener viknarådmannen. Sju millioner kroner av rammen på 36 er brukt opp.

KRASS: Viknarådmann Roy Harald Ottesen er klokkeklar i kritikken mot den tidligere kirkekomiteens håndtering av ny Rørvik kirke. 

arkiv

RØRVIK: Rådmann Roy Harald Ottesen er klar i sin dom over prosessen i sitt saksframlegg til tirsdagens kommunestyremøte, der det skal velges to representanter fra kommunen til den nye byggekomiteen.

 Dette er resultat av oppklaringsmøtet prost Dagfinn Thomassen inviterte til forleden mellom kommunen og Vikna kirkelig fellesråd, der det ble enighet å velge helt ny komité.


Kan ikke overstyre


Samtidig som også rådmannen er opptatt av å skape ro og få prosessen i gang igjen, så legger ikke Roy Harald Ottesen skjul på at han er skuffet over det som har skjedd i de snart fire årene siden kirka på Rørvik brant.

– Det bør lages en intensjonsavtale for det videre arbeidet i byggekomiteen. Hvem som har flertall i komiteen er underordnet, målet er felles. Vi kan ikke ha det slik at kirkelig fellesråd sitter og overstyrer byggekomiteen, mener rådmannen.

Han påpeker at byggekomiteen har det faglige ansvaret for prosessen og prosjektet, fellesrådet er byggherre og Vikna kommune har det økonomiske ansvaret.


Start uten Fugl Fønix?


I saksframlegget oppfordrer rådmannen den nye byggekomiteen til først og fremst å skaffe seg oversikt over status i prosjektet og få avklart en del sentrale spørsmål.

 Blant spørsmålene er hvilke inngåtte kontrakter og bindinger knyttet til disse må vurderes og eventuelt reforhandles. Videre må det avklares eventuelle økonomisk kompensasjon om kontrakter annulleres.

– Kan dette bli så krevende at man er tvunget til å gå videre med eksisterende prosjekt?

– Jeg vet ikke hva som ligger der, men jeg håper ikke det. Jeg håper at vi kan stille med blanke ark, sier Ottesen.

Han antyder muligheten for å starte helt på nytt eller å ta utgangspunkt i Fugl Fønix. Den siste tidas debatt om å heller velge et tradisjonelt kirkebygg, ønsker ikke rådmannen å gå inn i nå. Og om ramma på 36 millioner kroner skal økes, blir opp til politikerne.

– Kan de sju millionene som nå er brukt være tapt?

– I verste fall, men jeg håper ikke det, sier rådmannen.