Bønder frykter tomme kyllingfjøs i Namdalen

Kan miste kontrakt på levering

16 kyllingbønder i Namdalen fortviler etter at Nortura har signalisert at da kan miste kontrakten på levering av kylling til slakt.

TOMME FJØS: De fire kyllingbøndene på Høylandet og deres 12 kollegaer ellers i Namdalen frykter for tomme fjøs etter at Nortura har signalisert at de ikke lengre vil hente slaktekylling fra dem. Fra venstre: Jørgen Skogmo, Bård Arne Mjøsund, Ole Joar Flaat og Lars Otto Okstad. 

arkiv

HØYLANDET: For noen få år siden var det optimisme og gårdbrukere ble oppfordret til å satse på kyllingproduksjon. 16 bønder fra Namdalen valgte å satse på produksjonsformen etter at alle innen næringen mente etterspørselen etter kylling ville nærmest vokse inn i himmelen.

– For ett år siden økte landbruksministere konsesjonsgrensa fra 140.000 kyllinger i året på hvert fjøs til 280.000. Det ble gjort i en periode der vi i utgangspunktet allerede hadde overproduksjon, sier kyllingbonde Lars Otto Okstad på Høylandet.

I lag med tre andre investerte han i nytt fjøs på et nyetablert industriområde. Der står det nå fire fjøs side om side. To av dem er allerede tomme for kyllinger, og de andre to tømmes om ikke lenge. Ingen av dem vet om det kommer ny kylling inn i fjøsene.

– Det ble sagt at vi som har tomme fjøs i dag skulle få et siste innsett med kylling 17. desember. Men nå har vi fått vite at det er utsatt. Om det kommer en runde til vet vi ikke, sier Ola Joar Flaat.


Vekst rundt slakteriene


– Den økte konsesjonsgrensa har gjort at det allerede er full bygging av større fjøs flere steder. De aller fleste rundt slakteriet til Den Stolte Hane på Jæren. Det vil bety at en overproduksjon som allerede merkes vil bli enda verre, sier Bård Arne Mjøsund.

Dette er et slakteri som leverer til COOP-butikkene.

– Når COOP kjøpte opp ICA i vår gikk avtalen som Nortura hadde med kjeden ut, og Den Stolte Hane overtok, sier Flaat.

Det førte til at leveranse av fem millioner kyllinger til en verdi på omkring en halv milliard gikk fra Nortura til Den Stolte Hane.


– Feil tiltak


– Jeg skjønner at Nortura må gjøre noe. Men jeg er uenig i de tiltakene de ser på med å legge ned produksjonen som ligger lengst unna slakteriet. Det strider mot grunntanken i en samvirkeorganisasjon. I tillegg er jeg kritisk til måten prosessen har vært ført på fra Nortura, sier han.

De som bønder, og for den del eiere av Nortura har ikke vært involvert i de prosessene som har skjedd bak lukka dører i samvirkeorganisasjonen.

– Vi fikk vite om leveringsstoppen nærmest som i en bisetning, og ble oppfordret til å finne på noe annet å gjøre for vi ville ikke få lov til å levere til organisasjonen så mye lengre, sier Jørgen Skogmo.

I etterkant har de hatt møter med ledelsen i Nortura, og selv om det er gjort forsøk på å glatte over den første uttalelsen med at ingen ting er bestemt ennå, har de faktisk fått det svart på hvitt at fra 2016 så får de ikke levere kylling til slakt.

De ser faren for at de ser begynnelsen på slutten for samvirkeorganisasjonene.

– En av grunnpilarene for samvirkene er at alle skal få levere til samme pris uansett hvor i landet de befinner seg. Kan Nortura gjøre slik med kylling, så kan de også gjøre det med egg og gris også, sier Flaat.

Da kan det ende med at alt av matproduksjon i Norge vil bli konsentrert rundt slakteriene.


16.000 kvadratmeter


De 16 kyllingfjøsene i Namdalen er på 1.000 kvadratmeter hver. Det betyr at om det skulle bli så galt at disse ikke får levere kylling fra 2016, så vil det bli stående 16.000 kvadratmeter med tomme fjøs. Fjøs som er spesiallaget for denne ene produksjonen.

– De fleste sitter igjen med en restgjeld på mellom 1,5 og tre millioner kroner. Det er vil bety veldig mye for økonomien for den enkelte som fjøsene blir stående tomme, sier Skogmo.

Det er antydet fra Nortura at de kan bli kjøpt ut, men ingen av bøndene på Høylandet tror summen de får fra samvirkeorganisasjonen vil betale det som det koster å forsvare gjelda.

– Kanskje det blir nok til å betale renter. Men gjelda står der, sier Okstad.

De har fått støtte fra næringsfondet i Høylandet for å se på alternativ bruk av fjøsene.

– Det er vanskelig. Det er ikke så mye annet disse fjøsene er egnet til. Å fylle dem med campingvogner vil ikke forsvare de løpende kostnadene, sier Mjøsund.

NA har gjort forsøk på å få kontakt med Norturas presseavdeling for kommentar, men har ikke lyktes.