Kjemper mot asylmottak

Overhalla Frp akter å kjempe med nebb og klør mot at det blir asylmottak i Barlia.

NEI: Overhalla Frp sier nei til at det etableres flyktningmottak i Barlia. FOTO BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: På Facebook har Jan Ståle Viken Flått på vegne av styret i Overhalla Frp lagt ut følgende beskjed:

«Til de som ønsker å kjøpe Barlia for å starte asylmottak. Overhalla Frp vil gjøre det vi kan både i formannskap og kommunestyre for å stoppe disse planene.»


– Det blir helt feil


Overfor NA utdyper Viken Flått at det blir helt feil å etablere et asylmottak for et stort antall flyktninger i Barlia.

– Vi kan ta imot flere flyktninger, men ikke et antall i størrelsesorden 100–200. Det sier seg selv i forhold til de tjenestene vi kan tilby og antall innbyggere i Overhalla kommune, mener han.

Når noen nå ser muligheten for å tjene raske penger på asylstrømmen, mener Flått og Frp at det blir helt feil.

– Her er det kun de som drifter asylmottaket som vil tjene penger, og regninga for økte kostnader på tjenester må Overhalla kommune ta. Dette kan bety dårligere tjenester til våre innbyggere, påpeker han.


Sender et signal


– Vi ønsker å sende et signal allerede nå til de som planlegger asylmottak i Barlia om at Frp går mot planene, sier Viken Flått og legger til at partiet setter inn støtet der de kan.

– Det omfanget som planlegges er altfor stort, argumenterer han.

– Har dere bygda med på disse tankene?

– Det vet vi ikke, svarer Viken Flått som ikke ønsker å utdype meningene til Overhalla Frp mer enn som så før en eventuell sak om et framtidig mottak i Barlia havner i formannskapet.


Må behandles som byggesak


Rådmann Trond Stenvik i Overhalla opplyser til NA at det per dato ikke foreligger noen søknad om bruksendring for Barlia.

– Barlia er regulert til et annet formål enn asylmottak, og hvis noen har slike planer, må de søke kommunen om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, reguleringsendring eller i det minste bruksendring, sier Stenvik.

En slik søknad vil bli behandlet som en byggesøknad i kommunen.

– Men aller først må vi få en plan på hva som er tenkt, sier Stenvik.


Ikke godt egnet


– Er Barlia egnet til å huse flyktninger i et stort antall?

– Det er i alle fall mindre egnet enn et overnattingssted. Barlia er regulert til skolebygg, og vi vil måtte ha en større runde der forhold som brannsikkerhet, sanitærforhold, grunnforhold, trafikk og en rekke slike ting vurderes, sier Stenvik og tilføyer:

– Som Barlia framstår nå, ligger forholdene ikke åpenbart godt til rette for mottak av flyktninger.

– Har Overhalla kapasitet til å ta imot mange flyktninger, etter din mening?

– Vi har ikke gjort noen nærmere vurdering av kapasiteten så langt, sier rådmann Trond Stenvik.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har sagt at de mener Overhalla bør ta imot 17 flyktninger i 2016 og minst 18 året etter.