– Det vises ikke utenpå hos alle...

I mange klasser på Olav Duun videregåendeskole har det i denne tiden blitt satt stor fokus på psykisk helse. Vi har spurt to elever fra musikk, dans og drama-linja noen spørsmål om prosjektet.
arkiv

NAMSOS: VIP, som prosjektet om psykisk helse kalles, går ut på å informere ungdommer om psykisk helse og rusmidler. Det ble utgitt et veiledende hefte som inneholder tips om hvordan man skal få en god psykisk helse, og informasjon om hva forskjellige psykiske lidelser man kan få som angst og derpresjon.

– Jeg synes at prosjektet var veldig informativt og lærerikt, i og med at vi ikke har hatt så mye om det fra før, sier Helene Pettersen (16) fra Leka.

I tillegg holdt to fagarbeidere innenfor psykisk helse og rusmidler foredrag for VG1 på musikk, dans og drama.

Signe Anita Olsen (16) fra Vemundvik synes også prosjektet var interessant og lærerikt, men skulle ønske de kunne bruke enda mer tid på det enn slik det var orginalt lagt opp til.

Fokus er viktig

– Det er viktig å sette fokus på psykisk helse fordi det er mange som sliter uten at vi ser det. Det vises ikke utenpå hos alle, forklarer Signe.

Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv og hvordan vi takler livets opp- og nedturer. Den sier noe om følelsene våre og evnen vår til å forstå dem. I tillegg er det viktig å innføre et slikt prosjekt i skolen, fordi skolen ikke bare er et sted for å lære – men er også et psykososialt miljø, står det ifølge nettsidene til VIP.

Signe sier også at hun tror mange har tanker om at det er normalt å være lei seg hele tiden, men at etter dette prosjektet kan folk innse at de faktisk har psykiske problemer og få hjelp.

– Det er trist at folk skal ha det vondt uten å få hjelp. Spesielt er vi ungdommer som går skole ofte under press, og det kan fort bli vanskelig hvis man ikke har det bra, forklarer Helene.

Enda tidligere

Selv om begge jentene har hørt om psykisk helse før, synes de det burde blitt satt fokus på psykisk helse i skolen enda tidligere.

– Jeg visste noe av dette før siden vi har hatt om det på ungdomsskolen, men i en mindre grad i forhold til VIP prosjektet, sier Helene.

Hun sier videre at hun synes det burde blitt satt fokus på psykisk helse tidligere.

Lærerrikt

– Etter prosjektet har jeg lært meg å ordne meg rutiner, ikke se på tv eller bruke telefonen én time før jeg legger meg og alltid legge meg til samme tid hver kveld. Frisk luft og trening er også sunt, sier Signe.

Noe av det samme har Helene også lært, hun legger også til at hun ser viktigheten i å ha et støttesystem rundt seg som familie og venner.

Vil du også lære mer om psykisk helse, gå inn på VIP sine sider her