Kan ta sju år før kirka er ferdig

Viknaordfører Amund Hellesø håper å ha en ny byggekomité for kirka i gang før jul, og om to-tre år tror han på ferdigstillelse. Sju år etter brannen.

VENTER: Ordfører Amund Hellesø vil ikke ha noen mening om valg av nytt kirkebygg før alle fakta er på bordet. 

arkiv

RØRVIK: Kommunestyret i Vikna valgte sine to medlemmer til den nye byggekomiteen torsdag kveld. Ordføreren selv blir medlem og trolig leder, mens Hildbjørn Brøndbo er foreslått som faglig representant i byggekomiteen.


Vikna kirkelig fellesråd skal formelt velge den endelige byggekomiteen, som konstituerer seg selv. Ved siden av Hellesø og Brøndbo ligger det an til at prost Dagfinn Thomassen, Elin E. Sæternes, Andrea Nogva og Solveig Kleven blir med i komiteen. Viknapolitikerne krevde at hele den gamle komiteen ble utskiftet.

I sitt vedtak understreker kommunestyret at den nye byggekomiteen må komme tilbake med et forslag til prosjekt som ligger innenfor rammen på 36 millioner kroner som politikerne tidligere har fastsatt. Ifølge viknarådmannen har den forrige komiteen allerede brukt sju millioner kroner av rammen til prosjektering.

– Jeg er av natur optimist og kaller vegen videre for «mulighetsrommet», sier Amund Hellesø.