Venstre vil investere i folkehelse og IT i skolen

Vil ha folkehelsehall

Namsos Venstre vil ha hallen på Bangsund og en frivilligkoordinator inn i budsjettet for 2016. Partiet mener dette er viktige investeringer i folkehelse.

FOLKEHELSE: Venstres Geir Olav Knappe og Anne Cecilie Holm vil satse på folkehelse i stedet for å bruke penger på ansettelsesprosessen av ny kultursjef. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – En flerbrukshall handler om folkehelse, om skole, og det handler også om nærmiljø og bomiljø, mener Geir Olav Knappe og Anne Cecilie Holm i Namsos Venstre.

Hall på Bangsund

Idrettshall på Bangsund ble første gang tatt opp i 1982, og det første konkrete framstøtet kom i 1984. Hall på Bangsund var valgkampsak allerede i 1987.

– Hallen er vedtatt ei rekke ganger, men viljen til gjennomføring har vært svært begrenset, mener Anne Cecilie Holm.

Venstre mener en slik hall må ses i en større sammenheng.

– Skolen trenger en ny gymsal, idretten trenger treningslokaler og det kan legges til rette for fysisk aktivitet også for andre grupper i hallen, sier Holm.

Hun føyer til at en flerbrukshall også hører naturlig inn under stedsutviklings-prosjektet for Bangsund som er satt i gang.

– Slik at her må kommunen sørge for at oppdaterte hallplaner blir en del av dette prosjektet, mener Holm.

Venstre vil bruke inntil 200.000 kroner på å få hallprosjektet opp av skrivebordsskuffa.

Frivilligkoordinator

– Det snakkes varmt om hva frivillig arbeid betyr for folkehelsa, og frivillighet blir en enda viktigere del av framtidas eldreomsorg, sier Geir Olav Knappe, og viser blant annet til stortingsmeldinga «Morgendagens omsorg».

Han mener derfor Namsos kommune snarest bør få på plass en frivilligkoordinator som kan organisere, koordinere og mobilisere til frivillig arbeid innenfor helse og omsorg.

Pengene, 300.000 kroner tilsvarende omkring en halv stilling, vil han ta fra det Venstre oppfatter som en «dobbel kultursjef» i budsjettinnstillinga fra formannskapet.

– Det er viktig at Namsos får på plass en god kultursjef, men vi spør om det virkelig er nødvendig å bruke en halv million kroner på en slik prosess, sier han.

Under budsjettmøtet i formmannskapet, hvor Venstre fremmet disse forslagene, ble de nedstemt.

– Har dere håp om å vinne omkampen i kommunestyret?

– Det handler ikke om omkamper, det handler om politisk vilje og evne til å gjennomføre et prosjekt vedtatt av kommunestyret, og om gjøre prioriteringer som kan bidra til å styrke frivillig arbeid for folkehelsa, mener Venstrepolitikerne.


Fra lyd og lys til IT


Partiet mener også ei investering på 2,5 millioner kroner i nytt lys og lydutstyr i Kulturhuset bør settes på vent inntil det er avklart hva som skjer i og omkring Rock City.

– Vi ønsker svar på om leie har vært vurdert. Teknisk utstyr er etter vår oppfatning til en viss grad ferskvare, og ved å leie vil det kunne støtte opp om lokal næringsvirksomhet innenfor kultursektoren, samtidig som man får tilgang på det man har behov for til enhver tid, mener de.

Venstre vil i stedet bruke hele investeringsbeløpet på å styrke IT-satsinga og digital kompetanse i skolene.

– Det handler ikke bare om Ipad-er og annet teknisk utstyr, men også om å gi lærere digital kompetanse blant annet for å bekjempe nettmobbing, noe vi ser som langt viktigere enn å eie vårt eget lys og lydutstyr, sier venstrepolitikerne.