Sentralstyremedlem i NHF om Nærøy og Viknas handikapbehandling:

Feller knusende dom over behandling av svak gruppe

Sentralstyremedlem i Norsk Handikapforbund (NHF), Arve Nordahl, feller en knusende dom over sine «heimkommuner» Nærøy og Vikna i behandlinga av utviklingshemmede.

DOM: Sentralstyremedlem i NHF (Norges Handikapforbund), Arve Nordahl, er ikke nådig i sin kritikk av «heimkommunene» Nærøy og Viknas håndtering av funksjons- og utviklingshemmede. 

KRITIKK: Nærøy kommune har fått sterk kritikk fra familen for at Torgrim Bremset – her med mor Aslaug – ble flyttet fra Salsbruket til Kolvereid. 

arkiv

KOLVEREID: NHF opplever en trend over hele landet med at kommunene flytter utviklingshemmede fra sine boliger og inn til institusjoner eller samlingsboliger. Stikk i strid med FN-konvensjonens artikkel 19 om funksjonshemmedes rett til å velge hvor de vil bo og hvem de vil bo sammen med. I både Nærøy og Vikna verserer det medieomtalte saker om dette akkurat nå.

– Jeg har sluttet å oppleve det som pinlig når jeg møter i sentralstyret, men jeg har jo måttet innrømme at jeg sliter med min egen og nabokommunen, sier Nordahl.

Les også:

Rådmennene kjenner seg ikke igjen

Verken viknarådmann Roy Harald Ottesen eller nærøyrådmann Arnt Wendelbo kjenner seg igjen i kritikken fra Handikapforbundet.

Lite løsningsorientert

I hans heimkommune Vikna har det pågått en sak om utviklingshemmede Ernst, som ble tvangsflyttet fra egen bolig for to år siden. I nabokommunen Nærøy har media det siste halvåret omtalt både Anne Sofie, som ikke fikk det aktivitetstilbudet pårørende mente hun hadde lovlig krav på, og Torgrim, som ble flyttet fra Salsbruket til en institusjon på Kolvereid.

Arve Nordahl påpeker at han ikke har vært involvert i den sistnevnte saken, men i begge de to andre tilfellene.

– Jeg opplever Nærøy som lite løsningsorientert. Ikke spesielt rådmannen, men jeg opplever at det som blir bestemt, ikke blir utført. I Vikna opplever jeg at det ikke vilje til å diskutere sakene en gang, påstår sentralstyremedlem og fylkesstyremedlem i NHF, Arve Nordahl fra Vikna.

Skepsis til BPA

Kommunene kan ikke bruke økonomi som argument for ikke å etterleve retten til egen bolig, selv om NHF mener dette i realiteten ofte er bakteppet. Bemanningsproblemer er en vanlig begrunnelse fra kommunene. – Det er samtidig en trend at det bygges samlingsboliger – eller ghettoer, som vi kaller det – for utviklingshemmede i kommunene. Dette har vi heldigvis unngått i Ytre Namdal så langt, sier Nordahl.

Handikapforbundet opplever i tillegg at mange kommuner er svært skeptiske til å benytte såkalt BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Dette var tilfellet for Anne Sofie i Nærøy, men her ble det ei løsning etter at saken ble belyst i vår.