Skal investere for 42 millioner neste år

Offensivt grongbudsjett

Rådmannen har funnet penger til å ferdigstille kulturhuset i «en jafs». Men ordføreren er spent på hvordan kommunens økonomi blir i 2017.

Usikker framtid: Grongs ordfører Skjalg Åkerøy er fornøyd med rådmannens forlag til budsjett som er meget offensivt. Men allerede i 2017 skal kommunenes inntektssystem endres. Det kan endre Grongs økonomi radikalt. 

arkiv

GRONG: – Det er veldig gledelig at det er funnet penger til å gjøre ferdig kjelleren og uteområdet til kulturbygget sånn at alt er klart når bygget skal åpnes i 2017, sier ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy.

Det betyr at godt over hver femte krone kommunen skal investere neste år, blir brukt på skole- og kulturbygget.

Av andre store investeringer i budsjettet er 4,2 millioner til ny brannbil og nye porter på brannstasjonen.

– Det var på tide, men er gledelig, sier ordføreren. I morgen setter han seg ned med formannskapet for å starte første runde av budsjettbehandlinga. Han ser ikke for seg at det blir de store endringene.

– Noe flikking blir det nok, men her synes jeg rådmannen og hans folk har gjort en god jobb, sier Åkerøy.


Godt stilt foreløpig


Men om 2016 er offensivt, så er det ikke lagt opp til de store løfta i resten av fireårsperioden. I 2017–19 legger rådmannen opp til en veldig lav investeringstakt på snaue 31 millioner de tre åra.

Også Åkerøy er spent på den langsiktige utviklinga av kommunens økonomi. Regjeringa har varslet nytt inntektssystem for kommunene i forbindelse med kommunereformen. Men utover at man ønsker færre og mer folkerike kommuner, har det kommet lite konkret fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Selv om neste års budsjett er offensivt, så har kommunen en stram økonomi. Vi har også bygget opp noen fond, så vi har en liten buffer. Men får vi en solid renteøkning, så er rentefondet på 3,8 millioner borte på ett år, sier Åkerøy.


Øker avgiftene


– Og så vet vi ikke hvordan det nye systemet blir. Vi er nok bedre stilt enn mange kommuner nå, men det kan fort endre seg, legger han til.

Av andre større investeringer neste år, finner vi bygging av flyktningboliger og boliger til mindreårige på totalt 16,4 millioner. Rådmannen vil også bruke 7,4 millioner på å bygge om kloakkrenseanlegget på Bergsmo og renseanlegget i Mediå.

– Det er investeringer som innbyggerne må ta siden vann, avløp og kloakk er tjenester kommunene leverer til selvkost, forklarer Åkerøy.

I budsjetter er det lagt opptil en økning på kommunale avgifter på drøyt tre prosent.