Storsvindler må i fengsel etter nærmere 40 lovbrudd

En mann i 30-årene fra Vestlandet er i Namdal tingrett dømt for nærmere 40 lovbrudd.

LANGT SYNDEREGISTER: Namdal tingrett har dømt en en storsvindler til ti måneders fengsel. 

arkiv

NAMSOS: Straffa ble på ti måneders fengsel hvorav tre måneder er ubetinget. Resten av straffa er gjort betinget med ei prøvetid på to år.

Mannen opererte over hele landet, men flere av lovbruddene ble begått i Namsos. Han erkjente også straffskyld for de fleste forholdene i tingretten, noe som førte til strafferabatt.

Det første bedrageriet i Namsos fant sted i mars 2012. Da fikk han hos et firma utlevert fire varmepumper for til sammen 62.000 kroner. Fakturaen ble aldri betalt og varmepumpene ble solgt på Østlandet.

Tre uker senere svindlet han en mann som svarte på en annonse domfelte hadde satt inn på et nettsted om at han hadde en spesiell motorsykkel til salgs, noe han ikke hadde. Han fikk pengene på konto, men kjøperen fikk aldri noen sykkel.


Svindlet forretninger


I løpet av ei uke i september 2012 svindlet han flere forretninger i Namsos. Det dreide seg om både møbler, sportsklær, blomster, bilutstyr, spisebestikk og klær.

Framgangsmåten var hele tida den samme, regning skulle sendes hans firma.Lovbruddene i Namsos førte til at politiet foretok ransaking hjemme hos mannen og der ble det funnet gjenstander og utstyr som skrev seg fra svindelen av alle de lokale forretningene. Varene ble returnert til de berørte slik at han i forbindelse med rettssaken ikke ble dømt til å betale erstatning for noen av disse bedrageritilfellene.


Sendte fiktive regninger


Domfelte prøvde også å sende ut fakturaer til både bedrifter og privatpersoner på utført håndverksarbeid. En bedrift på Kolvereid og en privatperson i Namsos var blant dem som anmeldte forsøkene og tiltalte ble dømt for flere forsøk på bedrageri.

Retten oppsummerte mannens bedragerivirksomhet til å omfatte verdier for cirka 700.000 kroner. Bedrageriforsøkene omfattet et samlet beløp på nærmere 1,5 millioner kroner.

I retten ba domfelte om å bli idømt samfunnsstraff, men retten, som ble ledet av tingrettsdommer Helge J. Kaasbøll, fant ikke grunnlag for det – blant annet fordi mannen sto tiltalt for lovbrudd som var begått i sommer og fordi han for tida sitter varetektsfengslet for andre straffbare forhold enn de som var omfattet av rettssaken i Namdal tingrett.