– Treneren har en viktig rolle

Spørreundersøkelsen blant toppidrettselevene viser at treneren har en viktig rolle når utøveren blir syk eller skadet.
arkiv

TRONDHEIM: – Vi ser at elever som ikke får drive med idretten sin på grunn av sykdom eller skade, ofte grubler mye og de blir stresset. De som løser dette best er de som har best kontakt med treneren sin. sier Myhre.

Han forklarer:

– Når utøvere er syke trenger de noen å snakke med, og da er det viktig at trenere også ser andre sider av «livet» enn bare det som skjer på treningsarenaen. Er det en god relasjon med treneren, er det lettere å sette i gang tiltak som gjør at skadeperioden kan minskes og ikke minst at stressnivået blir tatt ned. Det siste er ikke minst viktig. Ungdommene tror de har dårlig tid, men det har de jo ikke. De er jo fortsatt unge i idretten, smiler Myhre.

– Gode trenere ser dette. Jo, vi skal lære utøverne å være selvstendige, men i strukturerte former. Og når utøvere blir syke og skadet er det utvilsomt viktig å ha en trener man kan snakke med, sier han.