Snart er denne flaskehalsen historie

På 40 år har Vegvesenet fjernet sju smale jernbaneunderganger på E6 i Nord-Trøndelag. Neste år starter arbeidet med å fjerne den åttende og siste.

Trangt og uoversiktlig: Undergangen på Vintermyr er lysregulert men likevel skjer det fortsatt mange ulykker her. Nå ser avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo i Statens vegvesen fram til å starte arbeidet som vil fjerne flaskehalsen for godt. 

NY VEG: Sånn kan den nye traseen over Vintermyr bli. Entreprenøren som blir valgt vil selv kunne velge tunnel eller bru over jernbanen.Illustrasjon: Statens vegvesen 

arkiv

NAMSSKOGAN: Magne Steiner Malmo tar flere raske skritt til venstre når han hører vogntoget komme kjørende bak ham. For selv om farten er lav og vi har signalisert at det skal tas noen bilder til sjåføren, er det trangt og smått ubehagelig med en så stor bil krypende opp bak seg.

Om to år kan imidlertid avdelingssjef Malmo ta fram denne utgaven av NA, peke på bildet av seg selv og si: «Sånn var det på E6 før i tida.» I løpet av de to neste åra skal nemlig den forhatte flaskehalsen på Vintermyr like sør for Namsskogan sentrum fjernes.

– Det betyr at den siste jernbaneundergangen på E6 i Nord-Trøndelag vil være historie, forteller Malmo.

Arbeidet med å fjerne de trange jernbaneundergangene fra hovedpulsåra E6 i fylket startet tidlig på 1970-tallet. Den gang måtte man passere gjennom åtte trange underganger om man kjørte hele vegen gjennom fylket.

Ett år før tida

Og selv om man ikke kan si at de er fjernet i ekspressfart, så fjernes den 5,5 meter breie undergangen på Vintermyr ett år før opprinnelig planlagt.

Utbedringa på Vintermyr skulle egentlig ikke starte før i 2017, men regjeringa valgte å legge inn penger til prosjektet i neste års statsbudsjett.

Noe Malmo er godt fornøyd med.

– Det betyr at vi får fjernet en flaskehals og ulykkespunkt. Vi sliter også med at det ofte er overvann her, forteller avdelingsdirektøren.

Koster 90 millioner

Han trekker også fram at vegutbedring generelt betyr mye for en viktig næring i Namdalen.

– Forbedret vegstandard betyr mye for skogbruket i fylket, sier Malmo.

– Hvorfor tror du regjeringa valgte å prioritere denne strekninga neste år?

– Prosjektet var gryteklart siden det lå inne i Nasjonal transportplan, og så er det sikkert gjort en god politisk jobb lokalt og regionalt, men jeg ønsker egentlig ikke å spekulere i det. Det viktigste er at de 1.400 kjøretøyene som passerer gjennom undergangen hvert døgn nå får en sikrere veg.

Totalt vil utbedringa koste om lag 90 millioner kroner. Ti millioner vil bli brukt neste år, opplyser Malmo.