Namsos eller Steinkjer?

Namsos eller Steinkjer som framtidig kommunesenter. Det er valget politikere og befolkning på Namdalseid må ta ganske kjapt på nyåret.

MÅ VELGE: Ordfører Steinar Lyngstad og politikerne i Namdalseid vil i februar velge om det skal jobbes videre med et alternativ om sammenslåing med Namsos og kommunene i Midtre Namdal samkommune, eller om de skal velge Steinkjer. ARKIVFOTO 

arkiv

NAMDALSEID: – Vi tar sikte på at det i kommunestyremøtet 4. februar vil bli fattet en avgjørelse om hvilket alternativ vi skal arbeide videre med, sier ordfører Steinar Lyngstad.

I tillegg til å utrede utfordringene ved å bestå som egen kommune, har Namdalseid også vedtatt at det skal jobbes med to andre alternativ med Namsos eller Steinkjer som kommunesenter.

– I februarmøtet vil vi ta et valg om hvilket av disse alternativene vi skal jobbe videre med. Før avgjørelsen tas, vil reformkomiteen komme med sin anbefaling. Det blir også et folkemøte på nyåret hvor innbyggerne får anledning til å diskutere saken, sier Lyngstad som for sin del er klar på hva han vil anbefale.


  • Les også:

    Namdalseid og Overhalla sitter med nøkkelen

    Kan fem bli til en?

    Det er fortsatt en veg å gå før det kan tegnes et nytt kommunekart rundt Namsos. Det er Overhalla og Namdalseid som sitter med nøkkelen når det gjelder å komme fram til omfanget av en eventuell storkommune.


– Jeg står på det jeg tidligere har sagt at det er mest naturlig å videreføre samarbeidet med de andre kommunene i Midtre Namdal samkommune. Men det er opp til kommunestyret å bestemme vegen videre i denne saken. En ting står uansett fast – kommunestyret har vært klar på at Namdalseid kommune ikke skal deles. Da vil både det kommunale tjenestetilbudet og engasjementet i de frivillige organisasjonene smuldre bort, sier Steinar Lyngstad.

Flatanger har engasjert ekstern hjelp for å få utredet de to alternativene som er aktuelle, enten bestå som egen kommune eller et samarbeid med kommunene i Midtre Namdal samkommune.

– Rapporten fra Trøndelag forskning og utredning vil foreligge midt i januar. Den vil danne utgangspunkt for de vurderingene og avgjørelsene som må tas. Vi er åpen for å fortsette samtalene med kommunene i Midtre Namdal. Det er mange momenter som skal vektlegges. Det er blant annet snakk om «hverdagsregioner». Vi er ikke der og da må vi i Flatanger vektlegge andre momenter, sier ordfører Bjørkås.

Relaterte saker: