Lund må velge mellom Nærøy, Fosnes og Namsos

Alle venter på alle

Mens Namsos, Fosnes og Nærøy kommuner venter på hva befolkninga på Lund bestemmer seg for, venter grenda på å få vite hva kommunene vil.

Etterlyste svar: Bjørnar Smines (i midten) tok ordet flere ganger for å stille konkrete spørsmål til de tre kommunene. Til høyre Nærøys ordfører Steinar Aspli og Harald Grøtting, leder for Lund grendelag. 

arkiv

LUND: Rundt 30 mennesker hadde møtt fram da Lund grendelag satte seg ned med ledelsen i Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner for å diskutere grendas framtid i et nytt Kommune-Norge.

Innbyggerne på Lund er bekymret for at deres interesser ikke vil bli tatt hensyn til i prosessene man nå er inne i. Og inviterte seg selv inn i debatten.

Men ut over skryt for initiativet, var det lite konkret å hente fra Nærøys ordfører Steina Aspli, namsosrådmann Gunnar Lien og den ferske ordføreren i Fosnes, Trygve Sandvik.

– Det er dere som vet, så dette ordner dere best selv, oppsummerte Sandvik etter at han som tredje kommune fortalte hvordan de tenkte om Lund sin framtid.

Det folk på Lund ønsket, var mer konkret informasjon fra de tre kommunetoppene. Hos en stadig eldre befolkning i grenda, er mange opptatt av hvor de eventuelt havner på sykeheim.

– Blir en enklave

– Derfor ønsker jeg at Lund blir en del av Namsos. Da vet jeg at jeg får besøk. Jeg vil ikke ha ferga mellom meg og sykeheimen jeg eventuelt skal bo på, sa en eldre dame.

Andre tok til orde for å tenke helhetlig – ikke bare ut fra hva som er viktig her og nå.

En stemningsrapport fra møtet sier at de fleste nok ønsker å bli en del av Namsos.

– Men uten at Fosnes gjør det, er det uaktuelt. Da blir vi en enklave, påpekte Bjørnar Smines.

Den ferga, den ferga

– Og da er vi igjen avhengig av ferge, poengterte en tilhører, og viste til utallige eksempler der man ikke har kunnet delta på kulturarrangement og foreldremøter med mer på Kolvereid.

– For vi må alltid rekke siste ferge.

Til slutt brøt Bjørnar Smines gjennom.

– Nå har dere hørt litt av hva vi lurer på – men hva kan vi forvente av dere? Du kan få svare først, Steinar.

– Jeg oppfatter at dere er mest opptatt av å ha god tilgang til kommunale tjenester. Og det vil dere få uansett hva dere velger, svarte Steinar Aspli.

Mer ble det ikke tid til.

– Vi må runde av nå, for det nærmer seg avgang for ferga for de som skal reise med den, sa leder for grendelaget Harald Grøtting.