Skoledebatten i Nærøy mot en avgjørelse. H, Sp og KrF samlet seg om et forslag som fikk flertall i formannskapet

Berger skolene på Abelvær og Oplø

– Korr fantastisk! Både elever og FAU-leder Anne-Christin Trones jubler over at politikerne vil redde oppvekstsenteret.

JUBEL: På Abelvær var det i går stor jubel over forslaget om å redde skolen. FAU-styret Stig Skarstad, Anne Kristin Trones, Merete Løvmo, Tone Lise Stene og Jan Egil Nordstrand. Første linje fra venstre: Vetle Isaksen Abrahamsen, Martin Skarstad, Julia Nordstrand, Thea Torsvik, Viljar Isaksen Abrahamsen Andre linje fra høyre: Jan Isak Isaksen, Rikard Skarstad, Renate Fagerheim, Tiril Torsvik. FOTO: LENA ERIKKE HATLAND 

FEIL TIDSPUNKT: Nærøy-ordfører Steinar Aspli mener det er feil tidspunkt å legge ned skolene på Abelvær og Oplø. JUBEL: På Abelvær var det i går stor jubel over forslaget om å redde skolen. FOTO: LENA ERIKKE HATLAND 

arkiv

ABELVÆR: – Det ser ut til at politikerne har tatt oppfordringa om å tenke på barnas beste alvorlig, sier FAU-leder Anne-Christin Trones på Abelvær oppvekstsenter.

Julegave som smaker

Fredag jublet de alle som én over den glade meldinga: Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har i formannskapet lansert et forslag som går ut på at skolene på Abelvær og Oplø opprettholdes. At forslaget fikk flertall med fem mot fire formannskapsstemmer, lover godt foran den endelige behandlinga i Nærøy kommunestyre torsdag 17. desember.

De belager seg på å få en julegave som smaker godt.

Forslaget er i strid med rådmannens innstilling som gikk ut på å legge ned skolene på Abelvær og Oplø.

Flyttes til Kolvereid

I det samme møtet ble det flertall for å flytte kretsgrensene slik at Krekling/Haug og Rokka innlemmes i Kolvereid skolekrets.

Nærøy-ordfører Steinar Aspli (Sp) var med på å gå imot rådmannens forslag i formannskapsmøtet.

Han begrunner innstillinga slik:

– Det er en krevende prosess å legge ned skoler. Det er store avstander i kommunen. Lang skoleveg betyr mye, særlig for de minste elevene, sier Aspli og tilføyer at skolevegen for elevene på Salsbruket ville blitt på bortimot tre timer per dag.– Det er et kjempedilemma for oss hva vi måtte utsette de minste elevene for. Det kan ikke kalles bra læringsmiljø å pålegge de små en skoleveg på tre timer daglig, sier han.

Aspli viser også til at skolen betyr mye i små lokalsamfunn.

– Det er avstandene og skolens betydning i lokalsamfunnet vi holder opp mot hverandre og som er avgjørende for at vi går inn for å berge skolene, sier Aspli.

Han viser også til at tids-punktet for å legge ned grendeskolene er feil, selv om skolene per definisjon er veldig små.

– På Abelvær er det en veldig optimisme og fin utvikling i lokalsamfunnet nå. Abelvær som et gammelt industrisamfunn har potensial til utvikling. Det er etablert nye bedrifter, og vi har ønsket å støtte opp om dette, sier Aspli som mener det ikke er usannsynlig at elevtallet på Abelvær oppvekstsenter kan komme til å vokse i årene som kommer, nettopp på grunn av nyetableringa.

Finner inndekning

– Hvordan finner dere inn- dekning for tre millioner kroner årlig som dere ville ha spart på å legge ned grendeskolene?

– Av et budsjett på 400 millioner kroner er det fullt mulig. Men det kommer vi tilbake til når kommunestyret samles 17. desember, sier Steinar Aspli.