– Behovet er der

Håkon Arntsen mener alle partiene må se viktigheten av det frivillige arbeidet, men at jobben med å finne frivilligkoordinator bør vente litt.

Bør vente: Håkon Arntsen mener arbeidet med å ansette en frivilligkoordinator bør vente. 

arkiv

NAMSOS: Grunnen til uttalelsen til Arntsen er at han for tiden er engasjert til å jobbe med et forprosjekt som går på å se hvordan man kan koble frivilligheten med de kommunale tjenestene. Dette prosjektet er planlagt å være ferdig rundt mars.

Arntsen ble engasjert av helse- og omsorgssjef Morten Sommer til å se på hvordan denne samhandlingen best kan finne sted. Kommunen har fått midler fra fylkeskommunen til det de kaller erfaringskompetanse, og jobben til Arntsen går derfor på å se til andre steder hvordan erfaringer de har gjort seg når det kommer til samhandlingen mellom kommunale tjenester og frivillighet.

I forrige uke var Namsos demensforening på banen og etterlyste fortgang i arbeidet med å ansette en frivilligkoordinator. Noe Arntsen støtter helt ut.

Ros arbeidet

– Jeg gir enorm honnør til det arbeidet demensforeningen gjør. I dag er det slik at det finnes 44 såkalte turvenner og i tillegg er det 63 støttekontakter i Namsos. I det prosjektet jeg holder på med er hensikten å se hvilke erfaringer sammenliknbare steder har gjort seg når det kommer til å koble frivilligheten med de kommunale tjenestene, og derfor mener jeg arbeidet med ansettelse av koordinator bør vente, forteller Arntsen.

Oppfordring

Han mener videre at for å få til en god kobling mellom frivilligheten og kommunen, så må alle partiene vise at de er opptatte av det frivillige arbeidet. Ikke bare Venstre.

– Derfor oppfordrer jeg alle partiene til å komme opp med tre turvenner hver fra partiene, smiler Arntsen.

Behovet for frivillig arbeid er ifølge Arntsen stort, og det blir større og større hele tida.

– Det er jo slik at det politisk er bestemt at vi skal bo heime så lenge vi klarer. Dette er det regnet på. Kostnadene for en sykeheimsplass er den samme som det koster å ha 24 personer boende heime, forteller Arntsen.

– Det vil bli en enorm ressurs hvis vi får koblingen mellom frivilligheten og kommunen til å funke, fortsetter han.

– Hvor lenge mener du arbeidet med å ansette frivilligkoordinator bør vente?

– Når det reviderte budsjettet skal opp til behandling mener jeg det er naturlig å se på dette, mener Arntsen.