Vil utdanne lærere

Allerede torsdag starter 39 personer «Veileder- og mentor 1»-utdanning i Ytre Namdal. Interessen er samtidig stor for desentralisert grunnskolelærerutdanning samme sted fra 2016.

MULIGHET: Koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal, Ivar Hatland, mener det nye studietilbudet også godt kan benyttes av studenter fra andre deler av Namdalen og Bindal. 

arkiv

RØRVIK: De 39 som nå starter veileder- og mentorutdanninga er lærere og barnehagelærere, og Hint (Høgskolen i Nord-Trøndelag) er ansvarlig for tilbudet. Rundt 40 personer fra Nærøy, Leka, Vikna og Bindal har meldt interesse for den desentraliserte grunnskolelærerutdanninga, som også går i regi av Hint. Alle disse er inviterte til informasjonsmøte ved Ytre Namdal videregående skole samme kveld som veileder- og mentorutdanninga starter torsdag.

Tilbud for hele Namdal

– Vi mener tilbudet om grunnskolelærerutdanninga i Ytre Namdal vil passe godt også for interesserte i andre deler av Namdal; som Namsskogan, Grong, Namsos eller Fosnes – og Bindal. Dette Hint-tilbudet erstatter nemlig utdanningstilbudet i Levanger, påpeker Ivar Hatland, koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal.

– Det er ikke langt å kjøre til Rørvik eller Kolvereid for samlingene.

Et annet viktig poeng for mennesker som nå vurderer ei grunnskolelærerutdanning er at tilbudet i Ytre Namdal fra høsten 2016 er siste mulighet for akkurat dette utdanningsløpet. Senere vil nemlig den atskillig mer krevende masterutdanninga bli obligatorisk.

Minstekrav til karakter

Blant de 40 som har meldt sin interesse for studietilbudet er det en god del personer som må fullføre generell studiekompetanse eller forbedre karakterer i enkelte fag. I både matematikk og norsk er det nemlig minstekrav til karakterer for å kunne ta studiet.

– Dette vil vi informere om på møtet torsdag. Vi må kartlegge hva den enkelte søker må forbedre kompetansen i. Det er lagt opp til privatisteksamener i mai og juni for å ordne dette, opplyser Ivar Hatland.

Det vil bli satt en søknadsfrist til april, og Hint ønsker minimum 25 kvalifiserte studenter, Hvilke fag det blir, vil avgjøre antall årlige samlinger.

– Arbeidet med fagplanen pågår og kan trolig bli presentert under informasjonsmøtet, sier koordinator Ivar Hatland. Bak kompetanseutviklingsprosjektet står Vikna, Nærøy, Leka og Val og Ytre Namdal videregående skoler.